1+1=11, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 63 61362 04061 15561 50758 726
Bežná likvidita III. stupeň 44,6545,7235,0924,0686,46
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000229,00229,0044,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,1411,181,803,152,77
Celkové tržby 9 43411 33913 41614 40216 746
Celkový dlh 1 5531 4841 8762 535709,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 932-15 738-14 332-11 088-3 338
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 93215 73814 33211 0883 338
Čistý cash flow 17 93215 7383 2447 7501 716
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 7621 7003 6834 582861,00
Čistý zisk 1 2841 2772 8353 606381,00
Čistý zisk v minulom roku 1 2772 8353 606381,00-1 921
Cudzie zdroje -62 060-60 556-59 279-58 972-58 017
Daň z príjmov 478,00423,00848,00976,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 423,00848,00976,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 478,00423,00848,00976,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 8581 5671 3221 2261 096
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000021,9529,02
Doba obratu aktív 2 4611 9981 6641 5751 284
Doba obratu pohľadávok 1 8581 5671 3221 2261 096
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,1445,3548,9762,9813,54
EBIT v minulom roku 1 7003 6834 582861,00-1 921
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 7621 7003 6834 582861,00
EBITDA 1 7822 0997 77210 4136 690
EBITDA marža 0,18890,18510,57930,72300,3995
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7822 0997 77210 4136 690
Efektívna daňová sadzba 0,27130,24880,23020,21300,5575
Finančná páka 1,031,021,031,041,01
Finančné účty 17 93215 73814 33211 0883 338
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9756-0,9761-0,9693-0,9588-0,9879
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97560,97610,96930,95880,9879
Hrubá marža 0,32470,25350,45580,55080,5585
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 7622 0307 68210 3326 611
Krátkodobé pohľadávky 48 01448 63548 59447 85750 136
Krátkodobé záväzky 1 4771 4081 8002 459619,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 502,00502,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 3718 4587 3016 3197 339
Neobežný majetok -2 333-2 333-2 0002 3335 208
Obežný majetok 65 94664 37362 92658 94553 474
Obrat neobežného majetku -4,04-4,86-6,716,113,20
Odpisy 0,0000333,004 0005 7505 750
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000333,002 0002 8752 875
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 0002 8752 875
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00003 258
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20,0069,0090,0081,0079,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000502,00502,00158,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 2841 6106 8359 3566 131
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,901,390,24180,53810,1025
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00002,87
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00008,631,531,381,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,901,390,24180,54380,1028
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000857,001 327
Pohotová likvidita II. stupeň 44,6545,7235,0924,0686,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,46-3,85-18,27-7,61-33,81
Pridaná hodnota 3 0632 8746 1157 9339 352
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,58580,1191
Rýchla likvidita I. stupeň 12,1411,187,964,515,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,87150,70700,24140,24340,1060
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,87150,70700,24140,24340,1060
Služby 3 3536 7864 4753 7425 583
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 61362 04061 15561 50758 726
Spotreba materiálu… 3 0181 6722 8262 5771 756
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 43411 33213 41614 25216 691
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 43411 33213 41614 25216 691
Účtovný cash flow 17 93215 7383 2447 7501 716
Vlastné imanie 62 06060 55659 27958 97258 017
Všetky záväzky 1 5531 4841 8762 535709,00
Výsledok hospodárenia 1 7821 7663 7724 663940,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7821 7663 7724 663940,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 2841 2772 8353 606381,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2772 8353 606381,00-1 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 7621 7003 6834 582861,00
Záväzky 1 5531 4841 8762 535709,00
Záväzky z obchodného styku 502,00502,00502,00502,00158,00
Zisk pred zdanením 1 7621 7003 6834 582861,00
Zmena EBIT 1,040,46160,80385,32-0,4482