MINOR Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 2 620 8922 711 0213 367 5172 900 2940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,242,451,601,660,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 8716 8975 8637 9320,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00003 0000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68310,63651,261,240,0000
Celkové tržby 2 281 7453 029 2142 642 5304 701 4860,0000
Celkový dlh 1 063 6711 053 2781 875 5671 605 6090,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -241 542-301 886-529 246-586 3030,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 241 542301 886529 246586 3030,0000
Čistý cash flow -60 344-227 360-57 057-108 5970,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -93 183213 918317 513786 7650,0000
Čistý zisk -97 521162 792236 964607 6080,0000
Čistý zisk v minulom roku 162 792236 964607 608133 0620,0000
Cudzie zdroje -1 557 221-1 654 743-1 491 950-1 294 6850,0000
Daň z príjmov 3 72049 76578 261176 2410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 49 76578 261176 24137 7530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 72049 76578 261176 2410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,7447,0985,2223,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,9041,8071,1422,760,0000
Doba obratu aktív 421,90328,69470,93225,560,0000
Doba obratu pohľadávok 37,7447,0985,2223,500,0000
Doba obratu zásob 543,86327,37501,41172,110,0000
Doba splácania záväzkov 310,58192,82518,82167,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,84110,76252,33110,050,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 50,8025,66239,5431,360,0000
EBIT v minulom roku 213 918317 513786 765173 0760,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -93 183213 918317 513786 7650,0000
EBITDA 65 557424 178483 003976 5490,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 65 557424 178483 003976 5490,0000
Finančná páka 1,681,642,262,240,0000
Finančné účty 241 542301 886529 246586 3030,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5942-0,6104-0,4430-0,44640,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59420,61040,44300,44640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 60 055420 899512 452971 8900,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37650,33700,53580,48790,0000
Krátkodobé pohľadávky 234 471388 384609 389302 1150,0000
Krátkodobé záväzky 986 769913 4971 804 3901 415 0400,0000
Krytie dlhovej služby 106,08311,67211,10334,890,0000
Materiál 153 02579 02542 51684,000,0000
Nákladové úroky 618,001 3612 2882 9160,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3612 2882 9162 2610,0000
Náklady na predaný tovar 1 732 4132 159 2641 702 3243 644 3390,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 159 6691 729 2051 269 4313 081 2190,0000
Neobežný majetok 411 079462 904479 166551 0840,0000
Obežný majetok 2 203 9422 241 2202 882 4882 341 2780,0000
Obrat aktív 0,86511,110,77511,620,0000
Obrat neobežného majetku 5,526,505,458,520,0000
Obrat obežného majetku 1,031,340,90552,000,0000
Obrat zásob 0,67111,110,72792,120,0000
Odpisy 159 028168 766183 620183 8440,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 79 51484 38391 81091 9220,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 79 51484 38391 81091 9220,0000
Osobné náklady 498 274475 107476 732154 0940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5023 5614 3514 6590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 507331 558420 584791 4520,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05700,11920,20310,52970,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93130,55820,52520,14690,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,46140,49220,71510,34040,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,791,906,810,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81401,321,373,100,0000
Pohľadávky z obchodného styku 179 560344 719508 711292 7170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48830,76070,63430,63340,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,817,2826,1511,920,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -97,64-167,05-24,94-37,240,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40580,38850,55700,55360,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68310,63651,261,240,0000
Pridaná hodnota 535 024851 196907 7251 048 9300,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,89880,35271,640,90450,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,232,483,881,640,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,232,483,881,640,0000
Služby 176 892185 912172 690189 5760,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 620 8922 711 0213 367 5172 900 2940,0000
Spotreba materiálu… 395 852244 147260 203373 5440,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 267 4373 010 6012 626 9494 693 2690,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000141,0016 9000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 844 8852 845 8482 402 0634 515 5400,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 422 552164 612207 986177 7290,0000
Účtovný cash flow -60 344-227 360-57 057-108 5970,0000
Úrokové krytie -150,78157,18138,77269,810,0000
Vlastné imanie 1 557 2211 654 7431 491 9501 294 6850,0000
Všetky záväzky 1 063 6711 053 2781 875 5671 605 6090,0000
Výsledok hospodárenia -93 471255 553312 057792 7050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -93 471255 553312 057792 7050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97 521162 792236 964607 6080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 162 792236 964607 608133 0620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -93 801212 557315 225783 8490,0000
Zásoby 1 727 9291 550 9501 743 8531 452 8600,0000
Záväzky 1 063 6711 053 2781 875 5671 605 6090,0000
Záväzky z obchodného styku 161 387121 568833 110264 7530,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 161 387121 568833 110264 7530,0000
Zisk pred zdanením -93 801212 557315 225783 8490,0000
Zmena EBIT -0,43560,67370,40364,550,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 2260,00000,0000