MEDITOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 143 385144 619166 825191 58967 415
Bežná likvidita III. stupeň 8,5123,7523,051,226,70
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7533-0,7503-0,7972-2,18-0,6886
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,1323,5623,051,226,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09440,03280,03531,780,1049
Celkové tržby 228 895200 284189 224170 7700,0000
Celkový dlh 12 3724 5975 688122 7726 401
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98 691-105 065-128 460-150 226-42 015
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 691105 065128 460150 22642 015
Čistý cash flow 98 691105 065128 460150 22642 015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 75687 28187 35978 91253 711
Čistý zisk 50 99168 88568 10861 51453 711
Čistý zisk v minulom roku 68 88568 10861 51460 50247 618
Cudzie zdroje -131 013-140 022-161 137-68 817-61 014
Daň z príjmov 13 76518 39619 25117 3980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 39619 25117 39817 0980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 76518 39619 25117 3980,0000
Dlhodobé pohľadávky 40 06334 08428 71226 67325 400
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,381,550,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 228,64263,56321,79409,50169,44
Doba obratu pohľadávok 71,2763,6755,3857,0163,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000055,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,358,1310,75262,1915,75
EBIT v minulom roku 87 28187 35978 91277 60047 618
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 75687 28187 35978 91253 711
EBITDA 69 47992 42792 44183 98769 802
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 47992 42792 44183 98769 802
Finančná páka 1,091,031,042,781,10
Finančné účty 98 691105 065128 460150 22642 015
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9137-0,9682-0,9659-0,3592-0,9051
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91370,96820,96590,35920,9051
Hrubá marža 0,73960,71610,71350,71880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 37392 31792 38783 93669 753
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08460,03080,03340,64030,0930
Krátkodobé pohľadávky 4 631853,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 12 1354 4595 573122 6706 268
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20,0020,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 60256 86954 20748 02441 600
Neobežný majetok 0,00004 6179 65314 6900,0000
Obežný majetok 143 385140 002157 172176 89967 415
Obrat aktív 1,601,381,130,89132,15
Obrat neobežného majetku 0,000043,3819,6011,620,0000
Obrat obežného majetku 1,601,431,200,96542,15
Odpisy 4 6175 0365 0365 0360,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6175 0365 0365 0360,0000
Osobné náklady 98 66050 56442 09938 2280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,00110,0054,0051,0049,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 60873 92173 14466 55053 711
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38920,49200,42270,89390,8803
Podiel EBIT k aktívam 0,45160,60350,52370,41190,7967
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,45160,60350,52370,41190,7967
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,49340,62270,54181,140,8784
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68830,72650,77000,78410,6232
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58280,35260,31180,31140,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,43120,52460,67890,87970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,722,843,213,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,642,582,862,840,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,43120,52460,67890,87970,2893
Pohotová likvidita II. stupeň 8,5123,7523,051,226,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,33-1,33-1,25-0,4581-1,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08630,03180,03410,64080,0949
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09440,03280,03531,780,1049
Pridaná hodnota 169 293143 415135 017122 746103 621
Rentabilita aktív, ROA 0,35560,47630,40830,32110,7967
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38920,49200,42270,89390,8803
Rýchla likvidita I. stupeň 8,1323,5623,051,226,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,17810,04970,06151,460,0917
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,17810,04970,06151,460,0917
Služby 45 64348 45447 73738 08133 186
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 385144 619166 825191 58967 415
Spotreba materiálu… 13 9598 4156 4709 9438 414
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 895200 284189 224170 770145 221
Tržby z predaja tovaru 3 7093 2413 5411 7080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 225 186197 043185 683169 062145 221
Účtovný cash flow 98 691105 065128 460150 22642 015
Vlastné imanie 131 013140 022161 13768 81761 014
Všetky záväzky 12 3724 5975 688122 7726 401
Výsledok hospodárenia 64 86287 39187 40578 95169 802
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 86287 39187 40578 95169 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 50 99168 88568 10861 51453 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 68 88568 10861 51460 50247 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64 75687 28187 35978 91269 755
Záväzky 12 3724 5975 688122 7726 401
Záväzky z obchodného styku 20,0020,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 64 75687 28187 35978 91269 755
Zmena EBIT 0,74190,99911,111,021,13