Arca Investments, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 566 537 330388 506 873245 435 945136 624 00855 994 375
Bankové úvery 38 682 97811 697 59220 364 42029 563 9540,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,02760,10230,77301,020,1324
Bežné bankové úvery 38 682 97811 697 59220 364 42029 563 9540,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 8542 0235 8038 74549 763
Časové rozlíšenie pasív 14 809 0536 974 8713 237 0961 976 703247 440
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1107-2,310,27210,9141-0,3696
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00150,0285-0,22192,230,0569
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 90,9095,8829,98-35,7622,23
Celkové tržby 42 033 451271 1819 319 05168 9970,0000
Celkový dlh 545 724 679377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 256 700606 664178 753 18898 411 2038 716 885
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0015-1,691,25-77,080,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 426 27811 090 9282 007 5314 135 145886 874
Čistý cash flow -664 6509 083 397-2 127 6143 540 476886 874
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 076 34717 608 21023 825 2012 150 4692 928 637
Čistý zisk 62 015-459 37211 691 693-5 318 532-787 703
Čistý zisk v minulom roku -459 37211 691 693-5 318 532-957 673-2 121 820
Cudzie zdroje -6 003 598-3 938 171-7 818 4513 873 242-2 399 307
Daň z príjmov 282 496-663 7183 1812 9090,0000
Daň z príjmov v minulom roku -663 7183 1812 9092 8940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 282 496-663 7183 1812 9090,0000
Dlhodobé pohľadávky 20 903 0281 166 61311 500 812812,00328 467
Dlhodobé zmenky na úhradu 0,00000,0000160 396 29972 982 3949 603 759
Dlhodobý dlh 0,00000,0000160 396 29972 982 39425 285 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,360,000026 1520,000048 152
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,220,00006 2140,000027 255
Doba obratu aktív 12 9230,0000560 3560,00002 322 494
Doba obratu pohľadávok 556,180,000052 4100,000061 776
Doba splácania záväzkov 13 4800,00000,00000,00005 590
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 2670,000021 8900,0000646 751
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 8990,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 608 21023 825 2012 150 4693 709 7261 276 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 076 34717 608 21023 825 2012 150 4692 928 637
EBITDA -9 251 741-8 196 107-2 773 536-2 589 990-1 249 947
EBITDA marža -0,2201-30,22-0,2976-37,540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 251 741-8 196 107-2 773 536-2 589 990-1 249 947
Efektívna daňová sadzba 0,82000,59100,0003-0,00050,0000
Finančná páka 94,3798,6531,39-35,2723,34
Finančné účty 10 426 27811 090 9282 007 5314 135 145886 874
Hrubá marža -0,3260-26,88-0,3343-27,780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 217 866-8 316 379-2 827 630-2 591 293-1 253 783
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79450,82140,03910,01160,2785
Krátkodobé pohľadávky 3 478 83911 262 63911 454 74617 475 7011 160 936
Krátkodobé záväzky 450 091 091319 119 0969 587 6771 590 00715 592 893
Nákladové úroky 32 731 83618 731 30012 130 3277 466 0923 716 340
Nákladové úroky v minulom roku 18 731 30012 130 3277 466 0924 664 5053 398 100
Náklady na predaný tovar 29 703 2117 290 3953 275 2841 917 0041 018 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 187 0970,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 531 724 322352 044 894177 395 307101 713 54853 568 335
Obežný majetok 34 810 15436 459 95668 034 83534 901 7152 376 277
Odpisy 98 98097 10099 80859 58032 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 49048 55049 90429 79032 382
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 49048 55049 90429 7900,0000
Osobné náklady 550 220487 329407 636348 3680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145 609120 27254 28250 7453 836
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000188,00276,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 430 700 562295 931 372517 8191 133 2690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 160 995-362 27211 791 501-5 258 952-755 321
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,015833,50-0,228351,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,120,00000,00000,0000-0,9914
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -24,90-14,96-7,64-5,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -21,11-12,47-6,14-4,70-31,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,04150,0000-13,310,0000100,78
Pohľadávky z obchodného styku 1 193 1862 463 6432 721 6975 381 525657 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,02760,06620,40580,65260,1324
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,03-0,43363,671,09-2,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96330,97190,95501,010,9527
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 90,9095,8829,98-35,7622,23
Pridaná hodnota -13 702 364-7 290 395-3 115 414-1 917 004-1 009 403
Primárna platobná neschopnosť 360,97120,120,19030,21060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0103-0,11661,501,37-0,3283
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -58,99-46,07-84,51-53,48-42,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -58,99-46,07-84,51-53,48-42,68
Služby 17 457 2647 262 8223 249 6351 898 022976 125
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 566 537 330388 506 873245 435 945136 624 00855 994 375
Spotreba materiálu… 58 85027 57325 64918 98242 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 682 97811 697 592180 760 719102 546 3489 603 759
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 558 599535 246350 0092 582 7881 920 364
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 11 468 010535 246190 1392 558 2051 911 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 89 7420,00000,000024 5830,0000
Tržby z predaja tovaru 15 991 6380,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 2090,0000159 8700,00008 800
Účtovný cash flow -664 6509 083 397-2 127 6143 540 476886 874
Úročený dlh 38 682 97811 697 592180 760 719102 546 3489 603 759
Úrokové krytie 1,010,94001,960,28800,7880
Vlastné imanie 6 003 5983 938 1717 818 451-3 873 2422 399 307
Všetky záväzky 545 724 679377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Výsledok hospodárenia -9 357 950-8 293 207-2 873 344-2 624 987-1 282 329
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 357 950-8 293 207-2 873 344-2 624 987-1 282 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 62 015-459 37211 691 693-5 318 532-787 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -459 37211 691 693-5 318 532-957 673-2 121 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 344 511-1 123 09011 694 874-5 315 623-787 697
Zásoby 0,000012 187 09712 187 09712 187 0970,0000
Záväzky 545 724 679377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Záväzky z obchodného styku 430 700 562295 931 372517 8191 133 2690,0000
Zisk pred zdanením 344 511-1 123 09011 694 874-5 315 623-787 697
Zmena EBIT 1,880,739111,080,57972,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 96 9710,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky