Arca Investments, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 565 802 968388 506 873245 435 945136 624 00855 994 375
Bankové úvery 37 827 25411 697 59220 364 42029 563 9540,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,02750,10230,77301,020,1324
Bežné bankové úvery 37 827 25411 697 59220 364 42029 563 9540,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 8542 0235 8038 74549 763
Časové rozlíšenie pasív 14 809 0536 974 8713 237 0961 976 703247 440
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2481-2,310,27210,9141-0,3696
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00330,0285-0,22192,230,0569
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 88,9295,8829,98-35,7622,23
Celkové tržby 22 033 450271 1819 319 05168 9970,0000
Celkový dlh 544 866 075377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 256 700606 664178 753 18898 411 2038 716 885
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0051-1,691,25-77,080,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 570 55411 090 9282 007 5314 135 145886 874
Čistý cash flow -1 520 3669 083 397-2 127 6143 540 476886 874
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 859 91317 608 21023 825 2012 150 4692 928 637
Čistý zisk 112 046-459 37211 691 693-5 318 532-787 703
Čistý zisk v minulom roku -459 37211 691 693-5 318 532-957 673-2 121 820
Cudzie zdroje -6 127 840-3 938 171-7 818 4513 873 242-2 399 307
Daň z príjmov 16 031-663 7183 1812 9090,0000
Daň z príjmov v minulom roku -663 7183 1812 9092 8940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 031-663 7183 1812 9090,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 169 6081 166 61311 500 812812,00328 467
Dlhodobé zmenky na úhradu 0,00000,0000160 396 29972 982 3949 603 759
Dlhodobý dlh 0,00000,0000160 396 29972 982 39425 285 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,750,000026 1520,000048 152
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,640,00006 2140,000027 255
Doba obratu aktív 12 9070,0000560 3560,00002 322 494
Doba obratu pohľadávok 127,430,000052 4100,000061 776
Doba splácania záväzkov 13 6360,00000,00000,00005 590
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 3860,000021 8900,0000646 751
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 73,160,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 608 21023 825 2012 150 4693 709 7261 276 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 859 91317 608 21023 825 2012 150 4692 928 637
EBITDA -9 251 743-8 196 107-2 773 536-2 589 990-1 249 947
EBITDA marža -0,4199-30,22-0,2976-37,540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 251 743-8 196 107-2 773 536-2 589 990-1 249 947
Efektívna daňová sadzba 0,12520,59100,0003-0,00050,0000
Finančná páka 92,3398,6531,39-35,2723,34
Finančné účty 9 570 55411 090 9282 007 5314 135 145886 874
Hrubá marža -0,6219-26,88-0,3343-27,780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 217 868-8 316 379-2 827 630-2 591 293-1 253 783
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80470,82140,03910,01160,2785
Krátkodobé pohľadávky 4 416 53511 262 63911 454 74617 475 7011 160 936
Krátkodobé záväzky 455 301 517319 119 0969 587 6771 590 00715 592 893
Nákladové úroky 32 731 83618 731 30012 130 3277 466 0923 716 340
Nákladové úroky v minulom roku 18 731 30012 130 3277 466 0924 664 5053 398 100
Náklady na predaný tovar 29 703 2127 290 3953 275 2841 917 0041 018 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 187 0970,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 511 666 659352 044 894177 395 307101 713 54853 568 335
Obežný majetok 54 133 45536 459 95668 034 83534 901 7152 376 277
Odpisy 98 98097 10099 80859 58032 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 49048 55049 90429 79032 382
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 49048 55049 90429 7900,0000
Osobné náklady 550 219487 329407 636348 3680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145 609120 27254 28250 7453 836
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000188,00276,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 442 830295 931 372517 8191 133 2690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 211 026-362 27211 791 501-5 258 952-755 321
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,069033,50-0,228351,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,120,00000,00000,0000-0,9914
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -24,90-14,96-7,64-5,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -21,11-12,47-6,14-4,70-31,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,09500,0000-13,310,0000100,78
Pohľadávky z obchodného styku 1 123 9612 463 6432 721 6975 381 525657 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,02750,06620,40580,65260,1324
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,03-0,43363,671,09-2,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96300,97190,95501,010,9527
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 88,9295,8829,98-35,7622,23
Pridaná hodnota -13 702 366-7 290 395-3 115 414-1 917 004-1 009 403
Primárna platobná neschopnosť 2,17120,120,19030,21060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0183-0,11661,501,37-0,3283
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -58,89-46,07-84,51-53,48-42,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -58,89-46,07-84,51-53,48-42,68
Služby 17 457 2657 262 8223 249 6351 898 022976 125
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 565 802 968388 506 873245 435 945136 624 00855 994 375
Spotreba materiálu… 58 85027 57325 64918 98242 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 37 827 25411 697 592180 760 719102 546 3489 603 759
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 025 882535 246350 0092 582 7881 920 364
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 9 935 294535 246190 1392 558 2051 911 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 89 7420,00000,000024 5830,0000
Tržby z predaja tovaru 15 991 6380,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 2080,0000159 8700,00008 800
Účtovný cash flow -1 520 3669 083 397-2 127 6143 540 476886 874
Úročený dlh 37 827 25411 697 592180 760 719102 546 3489 603 759
Úrokové krytie 1,000,94001,960,28800,7880
Vlastné imanie 6 127 8403 938 1717 818 451-3 873 2422 399 307
Všetky záväzky 544 866 075377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Výsledok hospodárenia -9 357 952-8 293 207-2 873 344-2 624 987-1 282 329
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 357 952-8 293 207-2 873 344-2 624 987-1 282 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 112 046-459 37211 691 693-5 318 532-787 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -459 37211 691 693-5 318 532-957 673-2 121 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 128 077-1 123 09011 694 874-5 315 623-787 697
Zásoby 0,000012 187 09712 187 09712 187 0970,0000
Záväzky 544 866 075377 593 831234 380 398138 520 54753 347 628
Záväzky z obchodného styku 2 442 830295 931 372517 8191 133 2690,0000
Zisk pred zdanením 128 077-1 123 09011 694 874-5 315 623-787 697
Zmena EBIT 1,870,739111,080,57972,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 96 9710,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky