3Bex spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 146 68297 30597 55570 50955 349
Bankové úvery 30 6250,00000,00003 2060,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,027,270,43202,720,0615
Bežné bankové úvery 30 6250,00000,00003 2060,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000100,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5861-0,1766-0,1237-0,21830,0013
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,734,940,22433,740,0007
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34410,04500,56380,1200-1,84
Celkové tržby 111 22682 01761 63945 3000,0000
Celkový dlh 37 5484 19235 1727 554121 123
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 333-16 441-7 717-10 537-83,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 95816 4417 71713 74383,00
Čistý cash flow 63 95816 4417 71713 74383,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 8111 974-1 61210 150-9 409
Čistý zisk 14 5391 014-2 5727 912-9 409
Čistý zisk v minulom roku 1 014-2 5727 9123 582-21 441
Cudzie zdroje -109 134-93 113-62 383-62 95565 774
Daň z príjmov 3 787960,00960,002 2380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 2381 0110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 787960,00960,002 2380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,4935,5142,3239,8414,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,2234,7042,3238,6514,51
Doba obratu aktív 481,35444,38577,68568,65217,30
Doba obratu pohľadávok 32,4935,5142,3239,8414,55
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000020,73
Doba splácania záväzkov 1 132335,570,00000,0000559,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,5515,21203,7629,64473,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 110,010,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 974-1 61210 1504 593-21 441
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 8111 974-1 61210 150-9 409
EBITDA 30 32411 6786 11910 866-7 783
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 32411 6786 11910 866-7 783
Efektívna daňová sadzba 0,20660,4863-0,59550,22050,0000
Finančná páka 1,341,051,561,12-0,8415
Finančné účty 63 95816 4417 71713 74383,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7440-0,9569-0,6395-0,89291,19
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74400,95690,63950,8929-1,19
Hrubá marža 0,52140,44540,47930,65330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 19811 5776 02110 755-8 325
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04060,03420,35270,05212,18
Krátkodobé pohľadávky 9 9017 7767 1474 9403 706
Krátkodobé záväzky 5 9583 33034 4103 675120 540
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 579,000,00002 218-142,000,0000
Krytie dlhovej služby 20,420,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 4850,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 53 23543 39632 09715 66478 613
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 9213 6220,00000,000062 104
Neobežný majetok 72 82373 08882 69151 82647 932
Obežný majetok 73 85924 21714 86418 6837 317
Obrat aktív 0,75830,82140,63180,64191,68
Obrat neobežného majetku 1,531,090,74540,87331,94
Obrat obežného majetku 1,513,304,152,4212,71
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000017,60
Odpisy 10 3879 6037 633605,001 084
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 3879 6037 633605,001 084
Osobné náklady 22 62822 28419 07515 6990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00101,0098,00111,00542,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 92610 6175 0618 517-8 325
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,39020,61010,64570,53050,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57500,20050,12520,30340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 30,1910,080,00000,00000,1826
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,561,641,551,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,151,111,8213,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57500,20570,12520,30370,0009
Pohľadávky z obchodného styku 9 8187 5987 1474 7923 697
Pohotová likvidita II. stupeň 2,027,270,43202,720,0323
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,71-5,66-8,08-4,58792,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 43,070,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25600,04310,36050,10712,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34410,04500,56380,1200-1,84
Pridaná hodnota 57 99136 52729 54229 59414 355
Rýchla likvidita I. stupeň 1,754,940,22432,000,0007
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,240,35905,750,6952-15,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,240,35905,750,6952-15,56
Služby 8 4625 9886 0532 9033 982
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146 68297 30597 55570 50955 349
Spotreba materiálu… 42 85233 78626 04412 76112 527
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 6250,00000,00003 2060,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 111 22679 92361 63945 25892 968
Tržby z predaja tovaru 2 2743 9150,000045 25870 327
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 95276 00861 6390,000022 641
Účtovný cash flow 63 95816 4417 71713 74383,00
Úročený dlh 30 6250,00000,00003 2060,0000
Úrokové krytie 13,340,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 109 13493 11362 38362 955-65 774
Všetky záväzky 37 5484 19235 1727 554121 123
Výsledok hospodárenia 19 9372 075-1 51410 261-8 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 9372 075-1 51410 261-8 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 5391 014-2 5727 912-9 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 014-2 5727 9123 582-21 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 3261 974-1 61210 150-9 409
Zásoby 0,00000,00000,00000,00003 528
Záväzky 37 5484 19235 1727 554121 123
Záväzky z obchodného styku 579,000,00002 218-142,000,0000
Zisk pred zdanením 18 3261 974-1 61210 150-9 409
Zmena EBIT 10,04-1,22-0,15882,210,4388