T-Systems Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 68 390 98661 871 48763 042 67758 946 09449 316 884
Bežná likvidita III. stupeň 3,413,814,024,342,75
Časové rozlíšenie aktív 971 026830 3541 285 5501 491 3001 566 697
Časové rozlíšenie pasív 528 796490 930500 239710 9211 943 051
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93550,89070,78320,71300,7705
Celkové tržby 154 585 919146 555 727138 784 518126 763 3240,0000
Celkový dlh 32 800 45928 916 04627 469 70624 239 85720 617 014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 527-11 424-14 209-1 642-4 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 52711 42414 2091 6424 850
Čistý cash flow -9 897-2 78512 567-11 2574 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 368 1067 377 15410 687 7029 292 2863 353 417
Čistý zisk 8 304 9125 707 6928 315 9137 238 4973 353 262
Čistý zisk v minulom roku 5 707 6928 315 9137 238 4978 774 1603 712 974
Cudzie zdroje -35 061 731-32 464 511-35 072 732-33 995 316-26 756 819
Daň z príjmov 2 063 1941 669 4402 371 7892 053 7890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 669 4402 371 7892 053 7892 730 5530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 063 1941 669 4402 371 7892 053 7890,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 865 4734 545 5064 401 4204 171 4012 631 015
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 123,51119,49132,39136,64137,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,8422,2432,0420,9720,09
Doba obratu aktív 165,63158,89169,63174,79190,93
Doba obratu pohľadávok 135,30131,16144,23149,01147,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000212,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,6030,6932,4330,3744,50
EBIT v minulom roku 7 377 15410 687 7029 292 28611 504 7143 712 974
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 368 1067 377 15410 687 7029 292 2863 353 417
EBITDA 17 135 93212 854 55015 407 65316 858 8896 728 617
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 135 93212 854 55015 407 65316 858 8896 728 617
Finančná páka 1,951,911,801,731,84
Finančné účty 1 52711 42414 2091 6424 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5127-0,5247-0,5563-0,5767-0,5425
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51270,52470,55630,57670,5425
Hrubá marža 0,79850,78850,79880,79600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 434 68313 318 77915 770 20317 403 5896 653 347
Krátkodobé pohľadávky 51 001 14146 529 46249 201 55046 080 24235 440 451
Krátkodobé záväzky 14 701 18811 949 41112 050 76510 240 42711 493 282
Krytie dlhovej služby 32,4126,1830,8023,713,46
Materiál 2 1032 8834 8462 7450,0000
Nákladové úroky 0,000022,000,00000,0000155,00
Nákladové úroky v minulom roku 22,000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 27 276 38126 574 76524 789 81922 189 26019 725 093
Neobežný majetok 11 549 7169 951 8588 135 1027 198 7649 673 871
Obežný majetok 55 870 24451 089 27553 622 02550 256 03038 076 316
Obrat aktív 2,202,302,152,091,91
Obrat neobežného majetku 13,0514,2816,6717,109,75
Obrat obežného majetku 2,702,782,532,452,48
Odpisy 6 891 2184 856 6974 670 6425 500 9352 323 723
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 445 6092 158 5462 335 3213 020 2702 323 723
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 445 6092 698 1512 335 3212 480 6650,0000
Osobné náklady 113 397 395109 322 334100 424 03288 974 4120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 36 51736 44143 13056 08875 270
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 874 2663 681 2304 617 6783 602 9350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 196 13010 564 38912 986 55512 739 4325 676 985
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91870,94600,90590,88180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,061,101,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,011,051,0732,08
Pohľadávky z obchodného styku 7 779 4128 660 07111 906 8057 071 8595 188 644
Pohotová likvidita II. stupeň 3,413,814,024,342,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 54311 657-2 7913 020-5 517
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-126,590,00000,000031,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93550,89070,78320,71300,7705
Pridaná hodnota 123 439 025115 557 708110 857 849100 900 41674 553 692
Primárna platobná neschopnosť 0,76240,48700,42030,55780,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,912,251,781,443,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,912,251,781,443,06
Služby 26 050 60524 769 81223 334 94020 714 17718 398 417
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 390 98661 871 48763 042 67758 946 09449 316 884
Spotreba materiálu… 1 225 7761 804 9531 454 8791 475 0831 326 676
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 150 883 040142 382 808135 850 508123 390 07094 278 785
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167 634250 335202 840300 3940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 150 715 406142 132 473135 647 668123 089 67694 278 785
Účtovný cash flow -9 897-2 78512 567-11 2574 850
Úrokové krytie 0,0000335 3250,00000,000021 635
Vlastné imanie 35 061 73132 464 51135 072 73233 995 31626 756 819
Všetky záväzky 32 800 45928 916 04627 469 70624 239 85720 617 014
Výnosy budúcich období dlhodobé 154 359325 464305 576411 3011 705 839
Výnosy budúcich období krátkodobé 374 437165 466194 663299 620237 212
Výsledok hospodárenia 10 262 3027 521 30910 783 5289 369 3204 391 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 262 3027 521 30910 783 5289 369 3204 391 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 304 9125 707 6928 315 9137 238 4973 353 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 707 6928 315 9137 238 4978 774 1603 712 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 368 1067 377 13210 687 7029 292 2864 315 164
Zásoby 2 1032 8834 8462 7450,0000
Záväzky 32 800 45928 916 04627 469 70624 239 85720 617 014
Záväzky z obchodného styku 5 931 0374 217 3645 003 9403 944 8530,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 056 771536 134386 262341 9180,0000
Zisk pred zdanením 10 368 1067 377 13210 687 7029 292 2864 315 164
Zmena EBIT 1,410,69021,150,80770,9032
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 150 046726 879156 3232 289 02813 887
Účtovné závierky