Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Hrachove,ul.Mieru,súp.č.43

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!