Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 21 - 16 Katarínska Huta

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!