Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SALAŠ 186

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!