Štátna opera

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 984 13610 069 2729 983 26710 020 42010 029 164
Aktivácia 23 2907 0304 1829 5182 490
Bežná likvidita III. stupeň 2,723,123,453,503,16
Časové rozlíšenie aktív 28 89826 67624 80128 84926 315
Časové rozlíšenie pasív 10 3899 6908 21711 1649 095
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6041-0,7028-0,5724-0,5176-0,4649
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,262,702,943,002,61
Celková tržba 280 713225 308231 940206 645242 486
Celková tržba v minulom roku 225 308231 940206 645242 486208 638
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,215,325,295,315,67
Celkový dlh 8 367 2138 468 5208 389 0198 423 2408 517 157
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -970 433-1 118 213-907 772-820 929-698 721
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 970 4331 118 213907 772820 929698 721
Čistý cash flow 970 4331 118 213907 772820 929698 721
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 4555 0301 15859 04516 189
Čistý zisk 15 4725 03016,3457 01916 189
Čistý zisk v minulom roku 5 03016,3457 01916 18950,29
Cudzie zdroje -1 606 534-1 591 062-1 586 032-1 586 016-1 502 912
Daň z príjmov 982,550,00001 1412 0260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 1412 0260,00002 733
Daň z príjmov z bežnej činnosti 982,550,00001 1412 0260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,4624,7525,3130,7325,77
Doba obratu aktív 13 15016 56015 94418 01515 311
Doba obratu pohľadávok 12,4624,7525,3130,7325,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 565,71680,36492,44491,64408,89
EBIT v minulom roku 5 0301 15859 04516 1892 784
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 4555 0301 15859 04516 189
EBITDA 203 673266 984260 609321 257288 521
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 203 673266 984260 609321 257288 521
Finančná páka 6,216,336,296,326,67
Finančné účty 970 4331 118 213907 772820 929698 721
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203 673266 984260 609321 257288 521
Krátkodobé pohľadávky 9 45915 05115 84617 09516 878
Krátkodobé záväzky 429 517413 686308 342273 471267 833
Materiál 168 252146 765136 338121 613124 498
Náklady na predaný tovar 882 968878 898815 517762 400748 370
Neobežný majetok 8 786 1548 750 3738 891 1379 024 2219 155 244
Obežný majetok 1 169 0841 292 2231 067 329967 350847 605
Odpisy 188 200261 954260 592264 238272 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 188 200261 954260 592264 238272 333
Osobné náklady 3 996 0213 374 0283 086 0782 817 3832 751 010
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 203 673266 984260 609321 257288 521
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,505,043,974,042,92
Pohotová likvidita II. stupeň 2,292,743,003,052,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-1,42-1,75-1,93-2,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83810,84100,84030,84060,8492
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,215,325,295,315,67
Rýchla likvidita I. stupeň 2,212,642,872,882,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 41,0831,7232,1926,2229,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 41,0831,7232,1926,2229,52
Služby 906 258885 928819 699771 917750 860
Stupeň prevádzkovej páky 2,634,470,01754,285,00
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 23 2900,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 277 130221 934228 543203 028239 085
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 277 130221 934228 543203 028239 085
Tržby za vlastné výkony a tovar 280 713225 308231 940206 645242 486
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 225 308231 940206 645242 486208 638
Účtovný cash flow 970 4331 118 213907 772820 929698 721
Vlastné imanie 1 606 5341 591 0621 586 0321 586 0161 502 912
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 984 13610 069 2729 983 26710 020 42010 029 164
Všetky záväzky 8 367 2138 468 5208 389 0198 423 2408 517 157
Výsledok hospodárenia 15 4725 03016,3457 01916 189
Výsledok hospodárenia po zdanení 15 4725 03016,3457 01916 189
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 03016,3457 01916 18950,29
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 15 4725 03016,3457 01916 189
Zásoby 189 192158 959143 711129 326132 006
Záväzky súčet 8 367 2138 468 5208 389 0198 423 2408 517 157
Zisk pred zdanením 17 4327 2813 87559 86318 149
Zmena Celkovej tržby 1,250,97141,120,85221,16
Zmena EBIT 3,274,350,01963,655,82
Účtovné závierky