Štátna opera

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 069 2729 983 26710 020 42010 029 16411 429 607
Aktivácia 7 0304 1829 5182 4904 762
Bežná likvidita III. stupeň 3,123,453,503,164,83
Časové rozlíšenie aktív 26 67624 80128 84926 31521 384
Časové rozlíšenie pasív 9 6908 21711 1649 09533 721
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7028-0,5724-0,5176-0,4649-0,7058
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,702,943,002,614,90
Celková tržba 225 308231 940206 645242 486226 865
Celková tržba v minulom roku 231 940206 645242 486208 638216 080
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,325,295,315,675,24
Celkový dlh 8 468 5208 389 0198 423 2408 517 1579 570 773
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 118 213-907 772-820 929-698 721-1 288 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 118 213907 772820 929698 7211 288 149
Čistý cash flow 1 118 213907 772820 929698 7211 288 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 0301 15859 04516 18941 291
Čistý zisk 5 03016,3457 01916 18941 291
Čistý zisk v minulom roku 16,3457 01916 18950,2965 920
Cudzie zdroje -1 591 062-1 586 032-1 586 016-1 502 912-1 825 113
Daň z príjmov 0,00001 1412 0260,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1412 0260,00002 7331 683
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 1412 0260,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,7525,3130,7325,777,97
Doba obratu aktív 16 56015 94418 01515 31118 612
Doba obratu pohľadávok 24,7525,3130,7325,777,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 680,36492,44491,64408,89428,32
EBIT v minulom roku 1 15859 04516 1892 78467 603
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 0301 15859 04516 18941 291
EBITDA 266 984260 609321 257288 521303 067
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 266 984260 609321 257288 521303 067
Finančná páka 6,336,296,326,676,26
Finančné účty 1 118 213907 772820 929698 7211 288 149
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 266 984260 609321 257288 521303 067
Krátkodobé pohľadávky 15 05115 84617 09516 8784 895
Krátkodobé záväzky 413 686308 342273 471267 833263 029
Materiál 146 765136 338121 613124 498114 075
Náklady na predaný tovar 878 898815 517762 400748 370675 854
Neobežný majetok 8 750 3738 891 1379 024 2219 155 2449 994 887
Obežný majetok 1 292 2231 067 329967 350847 6051 413 335
Odpisy 261 954260 592264 238272 333261 776
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 261 954260 592264 238272 333261 776
Osobné náklady 3 374 0283 086 0782 817 3832 751 0102 536 841
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 266 984260 609321 257288 521303 067
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,043,974,042,925,75
Pohotová likvidita II. stupeň 2,743,003,052,684,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,75-1,93-2,15-1,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84100,84030,84060,84920,8374
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,325,295,315,675,24
Rýchla likvidita I. stupeň 2,642,872,882,524,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 31,7232,1926,2229,5231,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 31,7232,1926,2229,5231,58
Služby 885 928819 699771 917750 860680 616
Stupeň prevádzkovej páky 4,470,01754,285,000,5818
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 221 934228 543203 028239 085224 142
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 221 934228 543203 028239 085224 142
Tržby za vlastné výkony a tovar 225 308231 940206 645242 486226 865
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 231 940206 645242 486208 638216 080
Účtovný cash flow 1 118 213907 772820 929698 7211 288 149
Vlastné imanie 1 591 0621 586 0321 586 0161 502 9121 825 113
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 069 2729 983 26710 020 42010 029 16411 429 607
Všetky záväzky 8 468 5208 389 0198 423 2408 517 1579 570 773
Výsledok hospodárenia 5 03016,3457 01916 18941 291
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 03016,3457 01916 18941 291
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 16,3457 01916 18950,2965 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 03016,3457 01916 18941 291
Zásoby 158 959143 711129 326132 006120 291
Záväzky súčet 8 468 5208 389 0198 423 2408 517 1579 570 773
Zisk pred zdanením 7 2813 87559 86318 14942 957
Zmena Celkovej tržby 0,97141,120,85221,161,05
Zmena EBIT 4,350,01963,655,820,6108
Účtovné závierky