MUDr. Miloslav Cesnek, odborný lekár

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!