Základná škola, Papradno 312

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,0000496 696503 799537 852561 126
Časové rozlíšenie aktív 0,00002 2741 8271 7051 426
Časové rozlíšenie pasív 0,000048 38750 46960 06665 554
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,3214,765,5710,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,67280,85960,85491,01
Celková tržba 31 11222 45148 65538 81425 664
Celková tržba v minulom roku 22 45148 65524 29325 66422 502
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-35,12-203,19-81,37-181,27
Celkový dlh 203,67461 448455 573483 731498 321
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-30 467-33 098-33 126-28 079
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000030 46733 09833 12628 079
Čistý cash flow 0,000030 46733 09833 12628 079
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -203,67-9 7606 222-3 1962 577
Čistý zisk -203,67-9 7606 222-3 1962 577
Čistý zisk v minulom roku -9 7606 222-3 1362 577-635,00
Cudzie zdroje 203,6713 1392 2425 9452 749
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000221,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000011,100,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00008 0753 7795 0587 980
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000011,100,00003,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2,39736,26288,86364,38395,21
EBIT v minulom roku -9 7606 222-3 1362 577-635,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -203,67-9 7606 222-3 1962 577
EBITDA 15 5227 24125 94830 44035 245
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 5227 24125 94830 44035 245
Finančná páka 0,0000-37,80-224,70-90,47-204,12
Finančné účty 0,000030 46733 09833 12628 079
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 5227 24125 94830 44035 245
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 4800,00000,0000
Krátkodobé záväzky 203,6745 28638 50538 74827 788
Materiál 0,0000744,00592,64577,34600,00
Náklady na predaný tovar 27 44924 2957 85514 9839 243
Neobežný majetok 0,0000463 210466 802491 618520 253
Obežný majetok 0,000031 21135 17044 52939 447
Obrat obežného majetku 0,00000,71931,380,87160,6506
Odpisy 15 72617 00119 72533 63632 668
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 72617 00119 72533 63632 668
Osobné náklady 386 801353 085331 630297 789280 081
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 5227 24125 94830 44035 245
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00000,7428-2,780,5376-0,9374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,0000-0,02420,0150-0,00730,0055
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,360,68030,85351,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,92900,90430,89940,8881
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-35,12-203,19-81,37-181,27
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,7428-2,780,5376-0,9374
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,013163,7317,5615,8914,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,013163,7317,5615,8914,14
Služby 27 44924 2957 85514 9839 243
Stupeň prevádzkovej páky 0,0151-3,40-0,9905-0,8201-3,56
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 11222 45148 65538 81425 664
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 11222 45148 65538 81425 664
Tržby za vlastné výkony a tovar 31 11222 45148 65538 81425 664
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 22 45148 65524 29325 66422 502
Účtovný cash flow 0,000030 46733 09833 12628 079
Vlastné imanie -203,67-13 139-2 242-5 945-2 749
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000496 696503 799537 852561 126
Všetky záväzky 203,67461 448455 573483 731498 321
Výsledok hospodárenia -203,67-9 7606 222-3 1962 577
Výsledok hospodárenia po zdanení -203,67-9 7606 222-3 1962 577
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -9 7606 222-3 1362 577-635,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -203,67-9 7606 222-3 1962 577
Zásoby 0,0000744,00592,64577,34600,00
Záväzky súčet 203,67461 448455 573483 731498 321
Zisk pred zdanením -203,67-9 7596 223-3 1952 578
Zmena Celkovej tržby 1,390,46142,001,511,14
Zmena EBIT 0,0209-1,57-1,98-1,24-4,06
Účtovné závierky