Združenie podnikateľov Slovenska, okresná rada okresu Revúca

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!