DRINKS MARKET FIZZY, spol. s r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 6 6556 6556 6556 6556 655
Bankové úvery 240 712240 712240 712240 712240 712
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,03-1,03-1,03-1,03
Celkový dlh 240 712240 712240 712240 712240 712
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 234 057234 057234 057234 057234 057
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6556 6556 6556 6556 655
Cudzie zdroje 234 057234 057234 057234 057234 057
Dlhodobé bankové úvery 240 712240 712240 712240 712240 712
Dlhodobý dlh 240 712240 712240 712240 712240 712
Finančné účty 6 6556 6556 6556 6556 655
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 35,1735,1735,1735,1735,17
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -35,17-35,17-35,17-35,17-35,17
Obežný majetok 6 6556 6556 6556 6556 655
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 36,1736,1736,1736,1736,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 36,1736,1736,1736,1736,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,03-1,03-1,03-1,03
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6556 6556 6556 6556 655
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 240 712240 712240 712240 712240 712
Úročený dlh 240 712240 712240 712240 712240 712
Vlastné imanie -234 057-234 057-234 057-234 057-234 057
Všetky záväzky 240 712240 712240 712240 712240 712
Záväzky 240 712240 712240 712240 712240 712