Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172015
Aktíva 731 126725 620725 264
Bankové úvery 4 623 9374 623 9374 623 937
Bežné bankové úvery 4 623 9374 623 9374 623 937
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,00
Celkové tržby 5 500319,00504,00
Celkový dlh 183 815 662183 815 512183 814 024
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 538 1424 543 6484 544 004
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,97380,5266-1,97
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 85 79580 28979 933
Čistý cash flow 5 506318,00644,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 358170,00-961,00
Čistý zisk 5 356168,00-995,00
Čistý zisk v minulom roku 168,00-1 300-1 063
Cudzie zdroje 183 084 536183 089 892183 088 760
Daň z príjmov 2,002,0034,00
Daň z príjmov v minulom roku 2,0015,0052,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2,002,0034,00
EBIT v minulom roku 170,00-1 285-1 011
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 358170,00-961,00
EBITDA 0,0000312,00-1 202
EBITDA marža 0,00000,9781-2,38
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000312,00-1 202
Finančné účty 85 79580 28979 933
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 250,41252,32252,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -250,41-252,32-252,44
Hrubá marža 0,0000-0,0219-2,38
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 850162,00-294,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 245,06246,92247,04
Krátkodobé pohľadávky 232 531232 531232 531
Krátkodobé záväzky 179 168 244179 168 094179 166 606
Náklady na predaný tovar 0,00007,001 202
Obežný majetok 731 126725 620725 264
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,00150,00100,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 286 21615 286 06615 284 616
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 356168,00-995,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,000,99691,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 33 252575 754284 299
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 6,326,376,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 251,41253,32253,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,00
Pridaná hodnota 0,0000-7,00-1 202
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000589 152-152 923
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000589 152-152 923
Služby 0,00003,001 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 731 126725 620725 264
Spotreba materiálu… 0,00004,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 623 9374 623 9374 623 937
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 5000,0000504,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 5000,0000504,00
Účtovný cash flow 5 506318,00644,00
Úročený dlh 4 623 9374 623 9374 623 937
Vlastné imanie -183 084 536-183 089 892-183 088 760
Všetky záväzky 183 815 662183 815 512183 814 024
Výsledok hospodárenia 5 500312,00-1 037
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 500312,00-1 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 356168,00-995,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 168,00-1 300-1 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 358170,00-961,00
Záväzky 183 815 662183 815 512183 814 024
Záväzky z obchodného styku 15 286 21615 286 06615 284 616
Zisk pred zdanením 5 358170,00-961,00
Zmena EBIT 31,52-0,13230,9505
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000339,00

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)..
Staviteľ
Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany.
Baliace činnosti
Vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodavateľským spôsobom
Správa nehnuteľností na základe honoráru
Výroba kovov a kovových výrobkov
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity
Povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom..
Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
Vodoinštalatérstvo
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Inžinierska činnosť
Výroba, opravy a montáž meradiel
Nákup a predaj streliva
Prenájom nehnuteľností
Vnútorné stavebné práce
Mäsiarstvo a údenárstvo
Výroba hotových jedál a polotovarov
Výkon činnosti stavebného dozoru
Výroba technických plynov
Výskum trhu a verejnej mienky
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Realitná agentúra
Prenájom motorových vozidiel
Oprava motorových vozidiel
Výroba a rozvod vody
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych..
Výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo
Revízie vyhradených elektrických zariadení
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
Výroba manipulačného dopravného zariadenia
Výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
Tvarovanie za studena
Podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií
Výroba destilovanej vody
Výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
Automatizované spracovanie dát
Konštrukčné práce
Projektovanie elektrických zariadení
Revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Skladovanie
Technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
Expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových..
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Činnosť účtovných poradcov
Rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
Prenájom strojov a prístrojov
Elektroinštalácie
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
Výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesých strojov
Výroba cementu