KPN REAL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 700 751646 362570 590811 5001 476 492
Aktivácia 2 4362 7232 9663 3632 450
Bankové úvery 126 646160 567148 48361 27910 505
Bežná likvidita III. stupeň 0,82090,72890,62970,66890,7529
Bežné bankové úvery 103 388115 45187 63412 42410 505
Časové rozlíšenie aktív 0,0000533,00654,003 19357 466
Časové rozlíšenie pasív 170 30035 6341 6692 4300,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2994-0,58450,0066-0,44610,1965
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32750,5078-0,00740,0637-0,0134
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,551,951,577,7115,13
Celkové tržby 877 673961 5581 053 4221 776 8310,0000
Celkový dlh 322 131403 407347 836716 1851 384 936
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 06036 225145 32356 66928 494
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 186 706124 3423 1604 610-17 989
Čistý cash flow 62 364121 182-1 45041 433-17 989
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 60326 68226 8751 7846 356
Čistý zisk 1 00216 11619 133-6 3133 706
Čistý zisk v minulom roku 16 11619 133-6 313-9 145-292 904
Cudzie zdroje -208 320-207 321-221 085-92 885-91 556
Daň z príjmov 2 0752 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0752 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 23 25845 11660 84948 8550,0000
Dlhodobé pohľadávky 163,0017 69632 62681 3260,0000
Dlhodobý dlh 23 25845 11660 84948 8550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,9659,4347,1360,15107,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,2859,4347,1360,15107,77
Doba obratu aktív 298,02260,68206,21180,58315,59
Doba obratu pohľadávok 78,0366,5758,9278,25107,79
Doba obratu zásob 150,7179,74713,972 7556 631
Doba splácania záväzkov 2 6141 6093 11010 735302,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,9996,2470,43144,76286,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 2461 3212 76110 1740,0000
EBIT v minulom roku 26 68226 8751 784-4 110-289 639
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 60326 68226 8751 7846 356
EBITDA 41 84929 42591 98795 860199 956
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 84929 42591 98795 860199 956
Efektívna daňová sadzba 0,67440,15160,1308-0,83890,0000
Finančná páka 3,363,122,588,7416,13
Finančné účty 186 706124 3423 1604 610-17 989
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 358127 138164 546355 687194 392
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27180,36920,34150,80160,9086
Krátkodobé pohľadávky 183 322147 353130 397270 325504 317
Krátkodobé záväzky 190 439238 618194 875650 5321 341 485
Krytie dlhovej služby 0,59060,783318,9218,3775,46
Materiál 7 3237 3237 213134 692441 348
Nákladové úroky 6 5267 6864 8625 2172 650
Nákladové úroky v minulom roku 7 6864 8625 2172 1553 265
Náklady na predaný tovar 703 999763 412826 9241 445 5571 588 078
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 59554 13822 86822 11826 099
Neobežný majetok 319 579344 610359 021285 082458 545
Obežný majetok 381 172301 219210 915523 225960 481
Obrat aktív 1,221,401,772,021,16
Obrat neobežného majetku 2,692,632,815,753,72
Obrat obežného majetku 2,253,004,793,131,78
Obrat zásob 2,424,580,51120,13250,0550
Odpisy 38 26841 68883 50497 66877 237
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 13420 84441 75248 83477 237
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 13420 84441 75248 8340,0000
Osobné náklady 124 859118 358126 182125 1180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6738 5756 1336 0075 564
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 332196 000173 006616 5100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 27057 804102 63791 35580 943
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80950,83580,68940,64270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,802,628,008,800,0739
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,201,451,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94560,88480,87280,87391,55
Pohľadávky z obchodného styku 82 952147 353130 397270 325504 233
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79730,69860,47230,41800,4022
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,34-1,71152,47-2,245,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,5615,77-0,29827,94-6,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45970,62410,60960,88250,9380
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,551,951,577,7115,13
Pridaná hodnota 154 247141 609183 020194 683119 602
Primárna platobná neschopnosť 1,971,331,332,280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,7013,713,787,476,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,7013,713,787,476,93
Služby 458 506413 179422 826944 8791 322 752
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 700 751646 362570 590811 5001 476 492
Spotreba materiálu… 221 334298 818384 196481 923270 377
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 126 646160 567148 48361 27910 505
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 874 837958 1651 049 2901 773 1571 707 680
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 59153 14439 346132 9170,0000
Tržby z predaja tovaru 44 96942 36141 89236 40543 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 813 277862 660968 0521 603 8351 664 333
Účtovný cash flow 62 364121 182-1 45041 433-17 989
Úročený dlh 126 646160 567148 48361 27910 505
Úrokové krytie 1,473,475,530,34202,40
Vlastné imanie 208 320207 321221 08592 88591 556
Všetky záväzky 322 131403 407347 836716 1851 384 936
Výnosy budúcich období dlhodobé 64 32829 8800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 14 27635 22433 0086 57311 909
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 27635 22433 0086 57311 909
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 00216 11619 133-6 3133 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 11619 133-6 313-9 145-292 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 07718 99622 013-3 4333 698
Zásoby 10 98111 82844 732166 964474 153
Záväzky 322 131403 407347 836716 1851 384 936
Záväzky z obchodného styku 163 629196 000173 006616 5100,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 162 2970,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 07718 99622 013-3 4333 698
Zmena EBIT 0,35990,992815,06-0,4341-0,0219
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000028 700
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000028 700
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 8965 65714 821124 536110 810