PELLETTERIA JOLLY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 143 715242 242247 664324 893377 759
Bežná likvidita III. stupeň 0,93645,017,892,051,94
Časové rozlíšenie aktív 529,00560,00187,00293,00149,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000-180,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,68-0,33510,17050,1768-0,2062
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,96211,89-1,82-0,34560,3756
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,810,19300,10780,52630,5743
Celkové tržby 120 702134 484207 865252 324422 303
Celkový dlh 92 56639 21524 100112 023137 806
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 417-155 451-87 366-125 480-163 124
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 417155 45187 366125 480163 124
Čistý cash flow -86 03468 085-38 114-37 64449 488
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 81217 82840 24838 66072 363
Čistý zisk 14 04717 82831 76029 55456 637
Čistý zisk v minulom roku 14 08431 76029 55456 63747 954
Cudzie zdroje -51 149-203 207-223 564-212 870-239 953
Daň z príjmov 3 7650,00008 4889 10615 726
Daň z príjmov v minulom roku 3 7448 4889 10615 72613 169
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7650,00008 4889 10615 726
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,66151,95175,20135,2079,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,8897,35150,75119,6275,74
Doba obratu aktív 465,351 538556,00478,43349,56
Doba obratu pohľadávok 44,66151,95175,20135,2079,47
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000231,630,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 289,54229,1847,12160,38121,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000044,020,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 82840 24838 66072 36361 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 81217 82840 24838 66072 363
EBITDA 45 834-19 37036 56080 21689 917
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 834-19 37036 56080 21689 917
Finančná páka 2,811,191,111,531,57
Finančné účty 69 417155 45187 366125 480163 124
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3559-0,8389-0,9027-0,6552-0,6352
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35590,83890,90270,65520,6352
Hrubá marža 0,2804-0,22550,22930,51890,4500
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 342134 131123 02081 063137 649
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62220,14900,08480,33520,3488
Krátkodobé pohľadávky 13 79123 92778 04291 81285 887
Krátkodobé záväzky 89 42136 08820 991108 914131 751
Materiál 0,00000,00000,00005 4745 785
Náklady na predaný tovar 78 87987 795114 933116 942204 412
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000033 0780,00000,0000
Neobežný majetok 59 97862 30482 069101 834122 814
Obežný majetok 83 208179 378165 408222 766254 796
Obrat aktív 0,78440,23730,65650,76291,04
Obrat neobežného majetku 1,880,92251,982,433,21
Obrat obežného majetku 1,350,32040,98291,111,55
Odpisy 35 61239 53039 53041 96041 410
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 80619 76519 76520 98020 705
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 80619 76519 76520 98020 705
Osobné náklady 4 2373 91127 40261 194118 448
Ostatné náklady na finančnú činnosť 328,0045,0040,0059,0056,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 75818 1543 98915 97214 780
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 65957 35871 29071 51498 047
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48300,64170,35280,38620,4318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,1252-0,12900,57500,46740,6233
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,71280,5063-0,1834-0,14920,1172
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,440,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,99-7,751,742,141,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,8493-0,69800,71201,271,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,76321,18-0,2344-0,15190,1255
Pohľadávky z obchodného styku 11 70015 33067 15181 23281 849
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93645,017,892,001,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5945-2,985,875,65-4,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64410,16190,09730,34480,3648
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,810,19300,10780,52630,5743
Pridaná hodnota 33 845-30 32047 653130 923190 037
Primárna platobná neschopnosť 0,32121,180,05940,19660,1806
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77634,334,161,151,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,02-2,020,65921,401,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,02-2,020,65921,401,53
Služby 8 2159 48619 14833 22736 062
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 715242 242247 664324 893377 759
Spotreba materiálu… 70 66478 30962 70783 715168 350
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 120 642134 248205 836248 318418 343
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 91876 77343 250453,0023 894
Tržby z predaja tovaru 89 42848 83545 3740,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 2968 640117 212247 865394 449
Účtovný cash flow -86 03468 085-38 114-37 64449 488
Vlastné imanie 51 149203 207223 564212 870239 953
Všetky záväzky 92 56639 21524 100112 023137 806
Výsledok hospodárenia 18 14017 87340 28038 70972 401
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 14017 87340 28038 70972 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 04717 82831 76029 55456 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 08431 76029 55456 63747 954
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 81217 82840 24838 66072 363
Zásoby 0,00000,00000,00005 4745 785
Záväzky 92 56639 21524 100112 023137 806
Záväzky z obchodného styku 3 75818 1543 98915 97214 780
Zisk pred zdanením 17 81217 82840 24838 66072 363
Zmena EBIT 0,99910,44301,040,53431,18