Mjartan s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 134 2161 602 3121 591 9041 389 1081 203 814
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000732,00
Bežná likvidita III. stupeň 5,371,911,892,230,9527
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000732,00
Časové rozlíšenie aktív 10 42112 1084 8753 03710 290
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2587-0,2443-0,0587-0,049123,73
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,470,30660,07330,07950,2818
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20970,82010,82110,6362-85,11
Celkové tržby 2 241 0731 974 7981 861 3202 237 3370,0000
Celkový dlh 196 645721 952717 766540 1311 218 126
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -115 815-358 388-143 331-92 025-338 908
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 815358 388143 33192 025339 640
Čistý cash flow -242 573215 05751 30641 645339 640
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 69 26211 00029 14845 057-99 787
Čistý zisk 57 2126 22125 16141 674-99 787
Čistý zisk v minulom roku 6 22125 16141 674-25 227182 495
Cudzie zdroje -937 571-880 360-874 138-848 97714 312
Daň z príjmov 10 7982 8803 5603 3830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8803 5603 3832 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 7982 8803 5603 3830,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 0450,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,7619,0314,0615,0913,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,7718,226,4715,099,70
Doba obratu aktív 179,06277,72333,15227,49276,25
Doba obratu pohľadávok 14,9319,0314,0615,0913,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000313,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,98121,59146,5485,75276,58
EBIT v minulom roku 11 00029 14845 057-22 346182 495
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 69 26211 00029 14845 057-99 787
EBITDA 181 664111 166101 844107 404-77 033
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 181 664111 166101 844107 404-77 033
Finančná páka 1,211,821,821,64-84,11
Finančné účty 115 815358 388143 33192 025339 640
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8266-0,5494-0,5491-0,61120,0119
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82660,54940,54910,6112-0,0119
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 186 337112 043100 770108 244-79 898
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14510,43780,43990,37691,00
Krátkodobé pohľadávky 93 516109 76767 18192 13960 029
Krátkodobé záväzky 164 593701 502700 211523 6051 205 256
Krytie dlhovej služby 145,1058,54238,510,00000,0000
Materiál 279 477392 299510 345495 557381 213
Nákladové úroky 1 2521 899427,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 899427,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 946 8541 820 5161 489 9801 932 0191 400 556
Neobežný majetok 248 630264 525268 070224 04654 909
Obežný majetok 875 1651 325 6791 318 9591 162 0251 138 615
Obrat aktív 2,041,311,101,601,32
Obrat neobežného majetku 9,307,966,519,9528,97
Obrat obežného majetku 2,641,591,321,921,40
Odpisy 111 01299 12270 18461 56819 857
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 50649 56135 09230 78419 857
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 50649 56135 09230 7840,0000
Osobné náklady 234 590214 925176 299217 0810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1552 7413 8822 4102 865
Ostatné záväzky z obchodného styku 112 920110 689100 514111 3720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 168 224105 34395 345103 242-79 930
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06100,00710,02880,04917,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07140,01220,03270,052169,20
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64240,75320,69370,73160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,331,441,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,90861,031,069,57
Pohľadávky z obchodného styku 68 190105 10230 93592 13942 248
Pohotová likvidita II. stupeň 1,340,68460,30760,35750,3399
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,87-4,09-17,04-20,390,0421
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -193,75113,25120,150,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17340,45060,45090,38881,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20970,82010,82110,6362-85,11
Pridaná hodnota 365 198285 350254 138296 727190 000
Primárna platobná neschopnosť 1,661,053,251,210,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06100,00710,02880,04916,97
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70360,51090,20470,17580,2816
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,086,497,055,03-15,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,086,497,055,03-15,81
Služby 421 848533 172561 739673 719347 685
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 134 2161 602 3121 591 9041 389 1081 203 814
Spotreba materiálu… 1 445 0931 154 4671 044 0391 265 2661 054 543
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000732,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 315 9662 107 6751 745 5222 230 3711 590 556
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 9141 8091 4041 6250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 312 0522 105 8661 744 1182 228 7461 590 556
Účtovný cash flow -242 573215 05751 30641 645339 640
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000732,00
Úrokové krytie 55,325,7968,260,00000,0000
Vlastné imanie 937 571880 360874 138848 977-14 312
Všetky záväzky 196 645721 952717 766540 1311 218 126
Výsledok hospodárenia 72 65213 85333 06447 461-96 890
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 65213 85333 06447 461-96 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 57 2126 22125 16141 674-99 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 22125 16141 674-25 227182 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68 0109 10128 72145 057-99 783
Zásoby 664 789857 5241 108 447977 861738 946
Záväzky 196 645721 952717 766540 1311 218 126
Záväzky z obchodného styku 112 920110 689100 514111 3720,0000
Zisk pred zdanením 68 0109 10128 72145 057-99 783
Zmena EBIT 6,300,37740,6469-2,02-0,5468
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -79 913-132 877115 7986 9661 672
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -79 913-132 877115 7986 9661 672
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9140,00000,00000,00000,0000