AKIN, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 763 305674 288865 549826 9541 550 421
Aktivácia 0,00000,00000,0000322,00644,00
Bankové úvery 319 544368 415423 759389 31774 549
Bežná likvidita III. stupeň 0,50480,46740,96440,61371,03
Bežné bankové úvery 183 708190 319184 403389 31774 549
Časové rozlíšenie aktív 893,001 5751 9642 2652 969
Časové rozlíšenie pasív 243,00272,00296,00357,00561,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27245,13-0,2701-0,0985-0,8534
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0964-0,42090,22870,07720,5996
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,8538,003,333,356,10
Celkové tržby 1 549 1691 291 1221 095 3882 066 8880,0000
Celkový dlh 685 580656 734665 511636 3891 331 582
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 297 205367 184322 802342 320-111 728
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 33912 231100 95746 997186 277
Čistý cash flow 21 108-88 72653 96018 740186 277
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 83 843-158 78235 89428 19457 875
Čistý zisk 60 200-182 4609 5343 20033 487
Čistý zisk v minulom roku -182 4609 5343 200-31 27189 700
Cudzie zdroje -77 482-17 282-199 742-190 208-218 278
Daň z príjmov 5 0472 8885 3664 0540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8885 3664 054-973,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 0472 8885 3664 0540,0000
Dlhodobé bankové úvery 135 836178 096239 3560,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 88912 05712 06514 55111 870
Dlhodobý dlh 135 836178 096239 3560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,6516,3662,7474,5825,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,6516,3461,0116,6825,55
Doba obratu aktív 182,28191,28299,41239,31288,90
Doba obratu pohľadávok 14,0119,7966,9178,7927,94
Doba obratu zásob 41,7746,1259,8337,3318,23
Doba splácania záväzkov 72,6280,17116,31111,6763,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,2759,8081,6170,2657,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46,3068,2162,7354,480,0000
EBIT v minulom roku -158 78235 89428 194-7 413115 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 83 843-158 78235 89428 19457 875
EBITDA 98 241-135 02925 34549 84993 766
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 241-135 02925 34549 84993 766
Efektívna daňová sadzba 0,0774-0,01610,36010,55890,0000
Finančná páka 9,8539,024,334,357,10
Finančné účty 33 33912 231100 95746 997186 277
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 128 882-136 92590 55547 80982 574
Krátkodobé finančné výpomoci 11 00011 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 48 76957 687181 366257 706138 079
Krátkodobé záväzky 218 870210 811235 932242 778310 687
Krytie dlhovej služby 5,28-6,491,212,383,84
Materiál 4 8741 34846,00171,00462,00
Nákladové úroky 18 59620 79020 99420 94024 388
Nákladové úroky v minulom roku 20 79020 99420 94024 83125 983
Náklady na predaný tovar 1 253 9601 265 788931 2321 197 2761 774 318
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 100 075959 810740 383793 5541 407 093
Neobežný majetok 544 517469 470447 829424 2831 140 948
Obežný majetok 217 895203 243415 756400 406406 504
Obrat aktív 2,001,911,221,531,26
Obrat neobežného majetku 2,812,742,362,971,72
Obrat obežného majetku 7,016,332,543,154,82
Obrat zásob 8,747,916,109,7820,02
Odpisy 26 16821 86616 32019 26012 828
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 08410 9338 1609 63012 828
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 08410 9338 1609 6300,0000
Osobné náklady 179 362160 516102 36893 4260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7191 8963 8922 40011 192
Ostatné záväzky z obchodného styku 139 546179 356127 240118 4360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 86 368-160 59425 85422 46046 315
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65478,140,82911,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,530,12281,210,68550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,330,10811,040,568314,39
Pohľadávky z obchodného styku 48 76957 611176 36657 655137 101
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20060,17340,67590,48540,8484
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,670,1948-3,70-10,15-1,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,14-4,272,570,89497,64
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,43300,56270,48960,47080,0481
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89820,97400,76890,76960,8589
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,8538,003,333,356,10
Pridaná hodnota 273 94319 712123 47064 044184 531
Primárna platobná neschopnosť 2,863,110,72152,050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7770-10,560,04770,01680,1534
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,98-4,8626,2612,7714,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,98-4,8626,2612,7714,20
Služby 92 644254 261163 578373 284318 666
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 763 305674 288865 549826 9541 550 421
Spotreba materiálu… 61 24151 71727 27130 76049 203
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 330 544379 415423 759389 31774 549
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 545 1711 286 6461 094 7131 261 4811 958 849
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00005 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 6800,000034 551180,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 242 2921 119 872931 7791 037 7121 912 881
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 286 199166 774123 383223 58945 968
Účtovný cash flow 21 108-88 72653 96018 740186 277
Úročený dlh 330 544379 415423 759389 31774 549
Úrokové krytie 4,51-7,641,711,352,37
Vlastné imanie 77 48217 282199 742190 208218 278
Všetky záväzky 685 580656 734665 511636 3891 331 582
Výsledok hospodárenia 86 560-156 89539 79330 76980 938
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 86 560-156 89539 79330 76980 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 60 200-182 4609 5343 20033 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -182 4609 5343 200-31 27189 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 247-179 57214 9007 25445 559
Zásoby 125 898121 268121 36881 15270 278
Záväzky 685 580656 734665 511636 3891 331 582
Záväzky z obchodného styku 139 546179 356127 240118 4360,0000
Zisk pred zdanením 65 247-179 57214 9007 25445 559
Zmena EBIT -0,5280-4,421,27-3,800,5003
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 1930,00003 7830,00000,0000