TIMAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 380 398347 292276 224311 020373 027
Bankové úvery 0,00000,00000,000069,0092,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,061,451,461,442,21
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000069,0092,00
Časové rozlíšenie aktív 527,00282,00435,001 2582 942
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000679,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,63920,3543-0,19080,2191-0,3866
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7157-0,18940,0820-0,09110,4704
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94832,022,512,670,8969
Celkové tržby 684 906548 890534 931481 4560,0000
Celkový dlh 185 156232 412197 478226 274176 060
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -151 408-22 342-61 643-40 547-71 596
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 151 40826 60267 30352 27675 888
Čistý cash flow 124 806-40 70115 027-18 56575 888
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 228 97048 6876 49148 45734 583
Čistý zisk 190 99237 213-6 00037 22834 583
Čistý zisk v minulom roku 37 213-6 00037 2285 633154 402
Cudzie zdroje -195 242-114 880-78 746-84 746-196 288
Daň z príjmov 37 97811 47412 49111 2290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 47412 49111 2292 4960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 97811 47412 49111 2290,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000864,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 111,39194,82145,35199,24177,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,65190,73145,04171,29103,56
Doba obratu aktív 204,88232,96192,57241,04229,49
Doba obratu pohľadávok 111,39194,82145,35199,24177,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000205,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,92144,12127,73157,9599,25
EBIT v minulom roku 48 6876 49148 4578 129154 402
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 228 97048 6876 49148 45734 583
EBITDA 246 01556 3837 51956 96055 576
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 246 01556 3837 51956 96055 576
Efektívna daňová sadzba 0,16590,23571,920,23170,0000
Finančná páka 1,953,023,513,671,90
Finančné účty 151 40826 60267 30352 27675 888
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5133-0,3308-0,2851-0,2725-0,5262
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51330,33080,28510,27250,5262
Hrubá marža 0,63350,52680,39010,53290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 245 67255 4157 32556 51255 061
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45840,61860,66330,65530,4325
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 2605 66011 6604 200
Krátkodobé pohľadávky 206 811290 441208 486257 084288 403
Krátkodobé záväzky 174 378214 851183 214203 809161 325
Náklady na predaný tovar 243 787254 982314 860214 421286 294
Neobežný majetok 21 65229 9670,0000402,004 930
Obežný majetok 358 219317 043275 789309 360365 155
Obrat aktív 1,781,571,901,511,59
Obrat neobežného majetku 31,3018,160,00001 172120,35
Obrat obežného majetku 1,891,721,901,521,62
Odpisy 16 6306 634804,007 9827 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3153 317402,003 9917 446
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 3153 317402,003 9910,0000
Osobné náklady 195 480230 330210 466210 1760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 343,00968,00194,00448,00515,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 12212 66614 20411 6790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 207 62243 847-5 19645 21042 029
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97820,3123-0,07110,38590,1724
Podiel EBIT k aktívam 0,60190,14020,02350,15580,0927
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,60190,14020,02350,15580,0929
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,110,36760,06980,45200,1639
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45050,79661,010,81920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,221,260,99161,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,051,220,98781,1841,23
Pohľadávky z obchodného styku 203 579284 346208 045221 021168 331
Pohotová likvidita II. stupeň 2,061,451,461,442,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,562,82-5,244,56-2,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48670,66920,71490,72750,4720
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94832,022,512,670,8969
Pridaná hodnota 433 897289 158208 694256 550307 007
Rentabilita aktív, ROA 0,50210,1072-0,02170,11970,0927
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97820,3239-0,07620,43930,1762
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86830,12140,35630,24250,4563
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,75264,1226,263,973,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,75264,1226,263,973,17
Služby 215 080232 403283 550193 845262 875
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 380 398347 292276 224311 020373 027
Spotreba materiálu… 28 70722 57931 31020 57623 419
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 2605 66011 7294 292
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 677 684544 140523 554470 971593 301
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 677 684544 140523 554470 971593 301
Účtovný cash flow 124 806-40 70115 027-18 56575 888
Úročený dlh 0,00004 2605 66011 7294 292
Vlastné imanie 195 242114 88078 74684 746196 288
Všetky záväzky 185 156232 412197 478226 274176 060
Výsledok hospodárenia 229 38549 7496 71548 97848 130
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 229 38549 7496 71548 97848 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 190 99237 213-6 00037 22834 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 213-6 00037 2285 633154 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 228 97048 6876 49148 45747 602
Záväzky 185 156232 412197 478226 274176 060
Záväzky z obchodného styku 8 12212 66614 20411 6790,0000
Zisk pred zdanením 228 97048 6876 49148 45747 602
Zmena EBIT 4,707,500,13405,960,2240