INZA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,0000
Celkové tržby 15 0000,00000,0000
Celkový dlh 310 7720,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,96410,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 4620,00000,0000
Čistý zisk -14 4620,00000,0000
Cudzie zdroje 310 7720,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 4620,00000,0000
EBITDA -14 4620,00000,0000
EBITDA marža -0,96410,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 4620,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 4620,00000,0000
Krátkodobé záväzky 310 7720,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7810,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 4620,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,490,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,490,00000,0000
Vlastné imanie -310 7720,00000,0000
Všetky záväzky 310 7720,00000,0000
Výsledok hospodárenia -14 4620,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 4620,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 4620,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 4620,00000,0000
Záväzky 310 7720,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 7810,00000,0000
Zisk pred zdanením -14 4620,00000,0000