Športcentrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 622 539641 811673 829661 750680 451
Bankové úvery 20,000,0000167 541187 908189 080
Bežná likvidita III. stupeň 0,10070,15910,71380,04420,0508
Bežné bankové úvery 20,000,00004,0038,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000143,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 3 1053 8814 6575 4336 209
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0648-0,37860,5165-0,01350,0097
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58380,51630,596714,438,82
Celkové tržby 143 607164 083179 093114 599153 624
Celkový dlh 228 331217 228250 070613 771605 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 519-9 131125 955179 083174 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5399 13141 5868 82514 207
Čistý cash flow -6 592-32 45532 761-5 3823 790
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 59817 23821 632-17 13517 206
Čistý zisk -29 6001 6008 286-26 1346 824
Čistý zisk v minulom roku 1 6008 286-26 1346 824-65 975
Cudzie zdroje -391 103-420 702-419 102-42 546-68 680
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00736,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00736,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00736,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000167 537187 870189 080
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000017 642
Dlhodobý dlh 0,00000,0000167 537187 870189 080
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,926,285,5616,565,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,940,12480,00007,855,84
Doba obratu aktív 1 6021 4561 3832 1251 626
Doba obratu pohľadávok 14,926,285,5616,5647,92
Doba obratu zásob 0,000071,4984,66110,1396,46
Doba splácania záväzkov 0,00002 5991 28911 17410 620
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 261,98194,49130,211 284932,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 085835,711 6911 532
EBIT v minulom roku 17 23821 632-17 13517 206-42 053
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 59817 23821 632-17 13517 206
EBITDA 17 68919 05863 840-16 513113 883
EBITDA marža 0,12320,11610,3565-0,14410,7413
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 68919 05863 840-16 513113 883
Finančná páka 1,591,531,6115,559,91
Finančné účty 2 5399 13141 5868 82514 207
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6282-0,6555-0,6220-0,0643-0,1009
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62820,65550,62200,06430,1009
Hrubá marža 0,16360,30810,39900,08430,5552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 40817 23862 342-17 135112 416
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16350,13360,09410,60420,5739
Krátkodobé pohľadávky 5 7982 7662 7115 1562 417
Krátkodobé záväzky 101 79985 72563 434399 834390 505
Krytie dlhovej služby 5,691,033,75-1,237,18
Materiál 2 0392 1633 3242 6692 077
Nákladové úroky 2,0014 67812 3868 0399 646
Nákladové úroky v minulom roku 14 67812 3868 0399 64622 962
Náklady na predaný tovar 118 341110 321106 355103 99967 491
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000012 03917 96513 06113 421
Neobežný majetok 611 968627 556625 222643 828642 638
Obežný majetok 10 57114 25548 46417 92237 813
Obrat obežného majetku 13,4211,293,676,344,04
Obrat zásob 0,00005,114,313,313,78
Odpisy 46 0060,000040 7100,000094 536
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 0030,000020 3550,000047 268
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 0030,000020 3550,000047 268
Osobné náklady 22 58432 41924 46719 50315 636
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2811 8201 498622,001 467
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 10735 78941 13360 51456 339
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 4061 60048 996-26 134101 360
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96140,64120,34242,020,1833
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00004,203,980,73966,36
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,562,920,49535,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,34251,561,100,49530,7742
Pohľadávky z obchodného styku 3 08755,000,00002 4452 445
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07950,13280,65260,03450,0419
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 59,3312,96-12,797,91-18,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3 296-2,212,65-0,66950,3929
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36680,33850,37110,92750,8899
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58380,51630,596714,438,82
Pridaná hodnota 23 49050 55971 4629 66085 297
Primárna platobná neschopnosť 8,13650,710,000024,7523,04
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,07570,00380,0198-0,61430,0994
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02420,10190,61070,02180,0358
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,9111,403,92-37,175,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,9111,403,92-37,175,32
Služby 60 64645 85549 14445 23927 520
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 622 539641 811673 829661 750680 451
Spotreba materiálu… 57 69552 42739 24645 69926 550
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20,000,0000167 541187 908189 080
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 141 831160 880177 817113 659152 788
Tržby z predaja tovaru 0,000031 81541 40134 12736 239
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 141 831129 065136 41679 532116 549
Účtovný cash flow -6 592-32 45532 761-5 3823 790
Úročený dlh 20,000,0000167 541187 908189 080
Úrokové krytie -14 7991,171,75-2,131,78
Vlastné imanie 391 103420 702419 10242 54668 680
Všetky záväzky 228 331217 228250 070613 771605 562
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 1053 8814 6575 4336 209
Výsledok hospodárenia -28 31719 05823 130-16 51319 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -28 31719 05823 130-16 51319 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 6001 6008 286-26 1346 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6008 286-26 1346 824-65 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -29 6002 5609 246-25 1747 560
Zásoby 2 2342 3584 1673 9413 547
Záväzky 228 331217 228250 070613 771605 562
Záväzky z obchodného styku 25 10735 78941 13360 51456 339
Zisk pred zdanením -29 6002 5609 246-25 1747 560
Zmena EBIT -1,720,7969-1,26-0,9959-0,4092