Športcentrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 641 811673 829661 750680 451693 987
Bankové úvery 0,0000167 541187 908189 0800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,15910,71380,04420,05080,1002
Bežné bankové úvery 0,00004,0038,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000143,000,00000,00001 023
Časové rozlíšenie pasív 3 8814 6575 4336 2097 881
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0771-0,07820,1265-0,0552-4,99
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37860,5165-0,01350,00970,0687
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51630,596714,438,82119,05
Celkové tržby 164 083179 093114 599153 6240,0000
Celkový dlh 217 228250 070613 771605 562680 391
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 131125 955179 083174 873-28 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 13141 5868 82514 20728 510
Čistý cash flow -32 45532 761-5 3823 79028 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 23821 632-17 13517 206-42 490
Čistý zisk 1 6008 286-26 1346 824-56 141
Čistý zisk v minulom roku 8 286-26 1346 824-65 9759 632
Cudzie zdroje -420 702-419 102-42 546-68 680-5 715
Daň z príjmov 960,00960,00960,00736,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00736,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00736,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000167 537187 870189 0800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000017 6420,0000
Dlhodobý dlh 0,0000167 537187 870189 0800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,285,5616,565,7715,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,12480,00007,855,847,32
Doba obratu aktív 1 4561 3832 1251 6261 558
Doba obratu pohľadávok 6,285,5616,5647,9215,61
Doba obratu zásob 71,4984,66110,1396,46130,53
Doba splácania záväzkov 2 5991 28911 17410 6201 120
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 194,49130,211 284932,89931,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 085835,711 6911 5320,0000
EBIT v minulom roku 21 632-17 13517 206-42 05326 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 23821 632-17 13517 206-42 490
EBITDA 19 05863 840-16 513113 88321 763
EBITDA marža 0,11610,3565-0,14410,74130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 05863 840-16 513113 88321 763
Finančná páka 1,531,6115,559,91121,43
Finančné účty 9 13141 5868 82514 20728 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6555-0,6220-0,0643-0,1009-0,0082
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65550,62200,06430,10090,0082
Hrubá marža 0,30810,39900,08430,55520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 23862 342-17 135112 41616 808
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13360,09410,60420,57390,5978
Krátkodobé pohľadávky 2 7662 7115 1562 4176 955
Krátkodobé záväzky 85 72563 434399 834390 505414 840
Krytie dlhovej služby 1,033,75-1,237,181,01
Materiál 2 1633 3242 6692 0773 521
Nákladové úroky 14 67812 3868 0399 64613 651
Nákladové úroky v minulom roku 12 3868 0399 64622 96216 707
Náklady na predaný tovar 110 321106 355103 99967 491135 149
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 03917 96513 06113 42116 403
Neobežný majetok 627 556625 222643 828642 638651 633
Obežný majetok 14 25548 46417 92237 81341 331
Obrat obežného majetku 11,293,676,344,043,93
Obrat zásob 5,114,313,313,782,80
Odpisy 0,000040 7100,000094 53659 298
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000020 3550,000047 26859 298
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000020 3550,000047 2680,0000
Osobné náklady 32 41924 46719 50315 6360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8201 498622,001 4674 955
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 78941 13360 51456 3390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 60048 996-26 134101 3603 157
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00380,0141-0,11340,0265-9,82
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64120,34242,020,18330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,203,980,73966,360,2031
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,562,920,49535,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,561,100,49530,77420,4628
Pohľadávky z obchodného styku 55,000,00002 4452 4453 263
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13280,65260,03450,04190,0863
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,96-12,797,91-18,12-0,2005
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,212,65-0,66950,39292,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33850,37110,92750,88990,9804
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51630,596714,438,82119,05
Pridaná hodnota 50 55971 4629 66085 29727 445
Primárna platobná neschopnosť 650,710,000024,7523,040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00380,0198-0,61430,0994-9,82
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10190,61070,02180,03580,0674
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,403,92-37,175,3231,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,403,92-37,175,3231,26
Služby 45 85549 14445 23927 52065 395
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 641 811673 829661 750680 451693 987
Spotreba materiálu… 52 42739 24645 69926 55053 351
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000167 541187 908189 0800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 160 880177 817113 659152 788162 594
Tržby z predaja tovaru 31 81541 40134 12736 23937 731
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 065136 41679 532116 549124 863
Účtovný cash flow -32 45532 761-5 3823 79028 510
Úročený dlh 0,0000167 541187 908189 0800,0000
Úrokové krytie 1,171,75-2,131,78-3,11
Vlastné imanie 420 702419 10242 54668 6805 715
Všetky záväzky 217 228250 070613 771605 562680 391
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00007 881
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 8814 6575 4336 2090,0000
Výsledok hospodárenia 19 05823 130-16 51319 347-37 535
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 05823 130-16 51319 347-37 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6008 286-26 1346 824-56 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 286-26 1346 824-65 9759 632
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 5609 246-25 1747 560-56 141
Zásoby 2 3584 1673 9413 5475 866
Záväzky 217 228250 070613 771605 562680 391
Záväzky z obchodného styku 35 78941 13360 51456 3390,0000
Zisk pred zdanením 2 5609 246-25 1747 560-56 141
Zmena EBIT 0,7969-1,26-0,9959-0,4092-1,61