FEPA TT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 298 700713 482502 590274 7632 083
Bankové úvery 0,00000,00000,0000-13,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,31612,741,620,83860,0336
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000-13,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1470-0,5240-0,6185-5,250,0309
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06791,110,67810,78420,0299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,180,51961,057,54-1,03
Celkové tržby 1 342 3591 258 0311 115 589590 5940,0000
Celkový dlh 1 574 793243 972256 855242 57761 923
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -461 928-568 315-322 290-169 061-1 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 461 928568 315322 290169 0481 850
Čistý cash flow -106 387246 025151 983169 0481 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 323 436285 842215 22062 081-2 088
Čistý zisk 254 396223 971213 54850 120-2 088
Čistý zisk v minulom roku 223 971213 35350 12041 906-4 632
Cudzie zdroje -723 907-469 510-245 735-32 18659 840
Daň z príjmov 67 91759 7320,000010 6270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 59 7320,000010 627960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 91759 7320,000010 6270,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,0810,8013,135,340,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,8412,9711,134,710,0000
Doba obratu aktív 627,41207,01169,33171,260,0000
Doba obratu pohľadávok 8,0810,8013,135,340,0000
Doba obratu zásob 2,341,012,234,740,0000
Doba splácania záväzkov 1 045149,05178,65326,4512 662
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 427,3964,2675,51134,360,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 938,6837,2455,7462,110,0000
EBIT v minulom roku 285 842215 13362 08142 866-4 632
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 323 436285 842215 22062 081-2 088
EBITDA 430 242373 562267 88883 167-1 995
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 430 242373 562267 88883 167-1 995
Finančná páka 3,181,522,058,54-0,0348
Finančné účty 461 928568 315322 290169 0481 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3149-0,6581-0,4889-0,117128,73
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31490,65810,48890,1171-28,73
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 417 228364 478312 23977 643-2 088
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68120,31040,44600,784629,73
Krátkodobé pohľadávky 29 58637 22038 9688 575233,00
Krátkodobé záväzky 1 565 855221 482224 132215 56961 923
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000041 0140,0000
Krytie dlhovej služby 383,12174,64160,2262,340,0000
Nákladové úroky 1 1232 1391 6721 3340,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 1391 7801 3340,00000,0000
Náklady na predaný tovar 801 190798 430739 754447 5831 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 546 742542 388457 933241 0240,0000
Neobežný majetok 1 803 686106 447138 53294 0080,0000
Obežný majetok 495 014607 035364 058180 7552 083
Obrat aktív 0,58181,762,162,130,0000
Obrat neobežného majetku 0,741411,827,826,230,0000
Obrat obežného majetku 2,702,072,983,240,0000
Obrat zásob 156,21361,59163,5576,960,0000
Odpisy 93 79278 64670 36215 5650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 46 89639 32335 18115 5650,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 46 89639 32335 1810,00000,0000
Osobné náklady 156 479123 586115 50558 4570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 0149 0848 9835 52493,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 406 06455 34369 9380,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 348 188302 617283 91065 685-2 088
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,35140,47700,86901,560,0349
Podiel EBIT k aktívam 0,14070,40060,42820,2259-1,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14070,40060,42820,2259-1,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,44130,58100,77291,050,0349
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20100,79650,64130,61530,8881
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,98050,84740,75030,5726-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,433,722,972,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,142,271,851,860,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 05844 68633 0427 5560,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31392,731,610,82400,0336
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,80-1,91-1,62-0,190432,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -94,73115,0290,90126,720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68510,34190,51110,882929,73
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,180,51961,057,54-1,03
Pridaná hodnota 536 098459 601343 593138 011-1 785
Primárna platobná neschopnosť 38,991,242,125,430,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,11070,31390,42490,1824-1,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,35140,47700,86901,560,0349
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29502,571,440,78420,0299
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,660,65310,95882,92-31,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,660,65310,95882,92-31,04
Služby 132 431136 476145 24171 5741 785
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 298 700713 482502 590274 7632 083
Spotreba materiálu… 122 017119 566136 580134 9850,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000-13,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 337 2881 258 0311 110 014585 5940,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000026 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 294 6521 193 9451 030 402574 9410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 63664 08652 94510 6530,0000
Účtovný cash flow -106 387246 025151 983169 0481 850
Úročený dlh 0,00000,00000,0000-13,000,0000
Úrokové krytie 288,01133,63128,7246,540,0000
Vlastné imanie 723 907469 510245 73532 186-59 840
Všetky záväzky 1 574 793243 972256 855242 57761 923
Výsledok hospodárenia 336 450294 916224 19367 602-1 995
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 336 450294 916224 19367 602-1 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 254 396223 971213 54850 120-2 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 223 971213 35350 12041 906-4 632
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 322 313283 703213 54860 747-2 088
Zásoby 3 5001 5002 8003 1320,0000
Záväzky 1 574 793243 972256 855242 57761 923
Záväzky z obchodného styku 1 406 06455 34369 93841 0140,0000
Zisk pred zdanením 322 313283 703213 54860 747-2 088
Zmena EBIT 1,131,333,471,450,4508