Slovenská autobusová doprava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 1 602 4733 563 0664 163 1860,00000,0000
Bankové úvery 0,0000344 765176 6730,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,721,090,84420,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000344 765176 6730,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 31 60530 14973 8070,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003 6740,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,93662,716,770,00000,0000
Celkové tržby 6 963 9615 946 5840,00000,00000,0000
Celkový dlh 774 9892 601 4333 624 1870,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -226 26488 65692 5940,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 226 264256 10984 0790,00000,0000
Čistý cash flow -29 845190 47584 0790,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 707 12111 455902 5240,00000,0000
Čistý zisk 551 851-213 076770 9240,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -213 076148 582501 5690,00000,0000
Cudzie zdroje -827 484-961 633-535 3250,00000,0000
Daň z príjmov 107 354107 5850,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 107 585157 2340,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 107 354107 5850,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,3348,7137,120,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,1828,7328,060,00000,0000
Doba obratu aktív 112,91224,12241,070,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 44,3348,7137,120,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000091,050,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,2539,4644,350,00000,0000
EBIT v minulom roku 11 455450 790642 0500,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 707 12111 455902 5240,00000,0000
EBITDA 1 679 0123 539 6972 693 6780,00000,0000
EBITDA marža 0,24110,59520,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 679 0123 539 6972 693 6780,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,1629-1,020,00000,00000,0000
Finančná páka 1,943,717,780,00000,0000
Finančné účty 226 264256 10984 0790,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5164-0,2699-0,12860,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51640,26990,12860,00000,0000
Hrubá marža 0,22060,50360,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 047 6753 006 7362 688 2330,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 629 150774 349640 9710,00000,0000
Krátkodobé záväzky 514 493627 312765 9660,00000,0000
Krytie dlhovej služby 35,0430,2719,910,00000,0000
Nákladové úroky 47 916116 946131 6000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 116 946144 974140 4810,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 644 3422 807 9073 070 5460,00000,0000
Neobežný majetok 715 4542 502 4593 364 3290,00000,0000
Obežný majetok 855 4141 030 458725 0500,00000,0000
Obrat aktív 3,231,631,510,00000,0000
Obrat neobežného majetku 7,242,321,870,00000,0000
Obrat obežného majetku 6,065,638,690,00000,0000
Odpisy 2 086 2783 044 0141 526 8600,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 043 1391 522 0071 526 8600,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 043 1391 522 0070,00000,00000,0000
Osobné náklady 802 365791 3360,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 967778 2055 5480,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000194 744103,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 069115 2980,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 638 1292 830 9382 297 7840,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6669-0,16311,080,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,64990,00390,26600,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52240,26420,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,050,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,913,780,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,53180,78082,120,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 570 218456 778484 6000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,721,090,84420,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,73-5,05-6,370,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,62291,630,63890,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48360,73010,87050,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,93662,716,770,00000,0000
Pridaná hodnota 1 536 0492 994 7893 232 9530,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6669-0,22161,440,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,46160,73491,350,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,46160,73491,350,00000,0000
Služby 2 548 2791 620 9492 362 4130,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 602 4733 563 0664 163 1860,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 096 0631 186 958708 1330,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000344 765176 6730,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 865 7065 836 9466 303 4990,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00009 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 685 31525 2500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 180 3915 802 6966 303 4990,00000,0000
Účtovný cash flow -29 845190 47584 0790,00000,0000
Úročený dlh 0,0000344 765176 6730,00000,0000
Úrokové krytie 14,760,09806,860,00000,0000
Vlastné imanie 827 484961 633535 3250,00000,0000
Všetky záväzky 774 9892 601 4333 624 1870,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00003 6670,00000,0000
Výsledok hospodárenia 529 506520 9331 144 1800,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 529 506520 9331 144 1800,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 551 851-213 076770 9240,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -213 076148 582501 5690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 659 205-105 4911 005 6210,00000,0000
Záväzky 774 9892 601 4333 624 1870,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 71 069115 2980,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 659 205-105 4911 005 6210,00000,0000
Zmena EBIT 61,730,02541,410,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 748 5430,000022 6380,00000,0000