RimSpedition, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 27 72534 52936 967121 6130,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,000013 2320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,131,161,100,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000013 2320,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,525,424,715,760,0000
Celkové tržby 0,00000,00001 667395 3920,0000
Celkový dlh 19 85829 14830 490103 6340,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 41,00-183,00-246,008 1790,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-6,90-0,00410,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -41,00183,00246,005 0530,0000
Čistý cash flow -41,00183,00246,005 0530,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 485-136,00-10 473513,000,0000
Čistý zisk 2 485-1 096-11 501-1 6190,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 096-11 501-1 619-161,000,0000
Cudzie zdroje -7 867-5 381-6 477-17 9790,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000099,550,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000097,090,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000112,270,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000099,550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000082,860,0000
EBIT v minulom roku -136,00-10 473513,002 0620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 485-136,00-10 473513,000,0000
EBITDA 0,0000-59,00-4 8881 1880,0000
EBITDA marža 0,00000,0000-2,930,00300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-59,00-4 8881 1880,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-7,06-0,0911-1,460,0000
Finančná páka 3,526,425,716,760,0000
Finančné účty -41,00183,00246,005 0530,0000
Hrubá marža 0,00000,0000-0,88840,03980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -74,00-136,00-1 797545,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71620,84420,82480,73800,0000
Krátkodobé pohľadávky 26 04532 62535 000107 8390,0000
Krátkodobé záväzky 19 85829 14830 49089 7560,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 21717 21619 59155 2440,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-71,881,010,0000
Nákladové úroky 0,00000,000068,001 1720,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000068,001 1721 2630,0000
Náklady na predaný tovar 0,000059,001 481379 6390,0000
Neobežný majetok 1 6351 6351 6358 6350,0000
Obežný majetok 26 09032 89435 332112 9780,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,00003,250,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000045,790,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00003,500,0000
Odpisy 0,00000,00000,000032,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000032,000,0000
Osobné náklady 0,00000,00003 29414 0850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74,0077,00243,00643,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 485-1 096-11 501-1 5870,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3159-0,2037-1,78-0,05190,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3159-0,0253-1,620,01610,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-2,220,89420,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,44961,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,44961,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 25 78632 36634 741105 1690,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,131,161,100,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 191,88-29,40-26,33-3,560,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00003,624,310,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71620,84420,82480,85220,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,525,424,715,760,0000
Pridaná hodnota 0,0000-59,00-1 48115 7510,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,66770,53190,56390,52530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3159-0,2037-1,78-0,09010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-494,03-6,2487,230,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-494,03-6,2487,230,0000
Služby 0,000059,001 445376 7130,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 72534 52936 967121 6130,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000036,002 9260,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000013 2320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 667395 3900,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 6670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000395 3900,0000
Účtovný cash flow -41,00183,00246,005 0530,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,000013 2320,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-154,010,43770,0000
Vlastné imanie 7 8675 3816 47717 9790,0000
Všetky záväzky 19 85829 14830 490103 6340,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-59,00-10 2211 1560,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-59,00-10 2211 1560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 485-1 096-11 501-1 6190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 096-11 501-1 619-161,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 485-136,00-10 541-659,000,0000
Zásoby 86,0086,0086,0086,000,0000
Záväzky 19 85829 14830 490103 6340,0000
Záväzky z obchodného styku 17 21717 21619 59155 2440,0000
Zisk pred zdanením 2 485-136,00-10 541-659,000,0000
Zmena EBIT -18,270,0130-20,420,24880,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00007 0000,00000,0000