DURAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 11 35010 60210 07214 1980,0000
Bežná likvidita III. stupeň 33,4810,259,032,690,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0419-0,1603-0,0008-0,60180,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,361,480,00631,020,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03080,10810,12460,59150,0000
Celkové tržby 9 49011 60114 16758 3270,0000
Celkový dlh 339,001 0341 1165 2770,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 671-10 210-8 676-8 6690,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 67110 2108 6768 6690,0000
Čistý cash flow 461,001 5347,005 3690,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 8271 572994,005 5220,0000
Čistý zisk 1 443612,0034,004 3070,0000
Čistý zisk v minulom roku 612,0034,004 3071 3870,0000
Cudzie zdroje -11 011-9 568-8 956-8 9210,0000
Daň z príjmov 384,00960,00960,001 2150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 215391,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 384,00960,00960,001 2150,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,310,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 436,54333,57259,5088,850,0000
Doba obratu pohľadávok 1,310,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 42,7818,2047,1440,610,0000
Doba splácania záväzkov 22,4948,0237,6938,760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,0432,5328,7533,020,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -2,980,00000,000032,220,0000
EBIT v minulom roku 1 572994,005 5221 7780,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 8271 572994,005 5220,0000
EBITDA 1 8271 572994,005 5220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8271 572994,005 5220,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21020,61070,96580,22000,0000
Finančná páka 1,031,111,121,590,0000
Finančné účty 10 67110 2108 6768 6690,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9701-0,9025-0,8892-0,62830,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97010,90250,88920,62830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 8271 572994,005 5220,0000
Krátkodobé pohľadávky 34,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 339,001 0341 1165 2770,0000
Náklady na predaný tovar 6 7959 62512 79052 1780,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 5037 86010 80849 6960,0000
Obežný majetok 11 35010 60210 07214 1980,0000
Obrat aktív 0,83611,091,414,110,0000
Obrat obežného majetku 0,83611,091,414,110,0000
Obrat zásob 8,5320,057,748,990,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -45,000,00000,00004 3870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 443612,0034,004 3070,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16590,16430,11100,61900,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94020,96300,86140,61060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 31,589,877,771,640,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,89-6,24-1 279-1,660,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03080,10810,12460,59150,0000
Pridaná hodnota 2 6951 9761 3776 1490,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 31,489,877,771,640,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18560,65781,120,95560,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18560,65781,120,95560,0000
Služby 1 1331 1001 2701 6100,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 35010 60210 07214 1980,0000
Spotreba materiálu… 159,00665,00712,00872,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 49011 60114 16758 3270,0000
Tržby z predaja tovaru 9 49011 60114 16758 1390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000188,000,0000
Účtovný cash flow 461,001 5347,005 3690,0000
Vlastné imanie 11 0119 5688 9568 9210,0000
Všetky záväzky 339,001 0341 1165 2770,0000
Výsledok hospodárenia 1 8271 572994,005 5220,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8271 572994,005 5220,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 443612,0034,004 3070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 612,0034,004 3071 3870,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 8271 572994,005 5220,0000
Zásoby 645,00392,001 3965 5290,0000
Záväzky 339,001 0341 1165 2770,0000
Záväzky z obchodného styku -45,000,00000,00004 3870,0000
Zisk pred zdanením 1 8271 572994,005 5220,0000
Zmena EBIT 1,161,580,18003,110,0000