KINS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 55611 5292 7111 13718 080
Bežná likvidita III. stupeň 0,16160,56060,26060,11570,1116
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-2,28-1,35-1,13-1,13
Celkové tržby 76 43487 91883 59884 4950,0000
Celkový dlh 22 01120 56610 4029 830154 348
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 373-2 238-2 650-1 137-1 051
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3732 2382 6501 1371 051
Čistý cash flow 3 3732 2382 6501 1371 051
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 417-387,00-6 731-14 405-17 223
Čistý zisk -9 417-1 347-7 691-15 365-17 223
Čistý zisk v minulom roku -1 347-7 691-15 365-22 469-16 914
Cudzie zdroje 18 4559 0377 6918 693136 268
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,873938,570,26630,00002,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,477538,570,00000,00000,9946
Doba obratu aktív 16,9847,8611,844,9164,22
Doba obratu pohľadávok 0,873938,570,26630,00002,25
Doba splácania záväzkov 128,17126,9358,9942,70536,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,0885,3845,4242,46548,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,4014,7025,130,00000,0000
EBIT v minulom roku -387,00-6 731-14 405-21 509-16 914
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 417-387,00-6 731-14 405-17 223
EBITDA -9 353-326,00-6 731-14 405-17 223
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 353-326,00-6 731-14 405-17 223
Efektívna daňová sadzba 0,0000-2,48-0,1426-0,06660,0000
Finančná páka -0,1927-1,28-0,3525-0,1308-0,1327
Finančné účty 3 3732 2382 6501 1371 051
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,190,78382,847,657,54
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,19-0,7838-2,84-7,65-7,54
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 417-387,00-6 731-14 405-17 223
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,191,783,848,658,54
Krátkodobé pohľadávky 183,009 29161,000,0000634,00
Krátkodobé záväzky 22 00520 56610 4029 830154 348
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 584,002 3824 4310,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000015 545
Náklady na predaný tovar 70 85574 44674 94084 020105 062
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 66459 14164 36484 0200,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000850,00
Obežný majetok 3 55611 5292 7111 13717 230
Obrat aktív 21,497,6330,8474,315,68
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000120,88
Obrat obežného majetku 21,497,6330,8474,315,96
Osobné náklady 14 93213 79815 38914 8800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 64,0061,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 417-1 347-7 691-15 365-17 223
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51030,14911,00001,770,1264
Podiel EBIT k aktívam -2,65-0,0336-2,48-12,67-0,9526
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,65-0,0336-2,48-12,67-0,9526
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51040,04280,87521,660,1264
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94850,19410,97751,00000,0581
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,681,021,7831,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,37360,97640,56260,03190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,37360,97640,56260,03190,0000
Pohľadávky z obchodného styku 100,009 2910,00000,0000280,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16160,56060,26060,11570,0109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,474,042,907,65129,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,191,783,848,658,54
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-2,28-1,35-1,13-1,13
Pridaná hodnota 5 57913 4728 658475,00-2 310
Primárna platobná neschopnosť 5,840,25640,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,65-0,1168-2,84-13,51-0,9526
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51030,14911,00001,770,1264
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,35-63,09-1,55-0,6824-8,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,35-63,09-1,55-0,6824-8,96
Služby 80,00580,00622,000,00001 926
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 55611 5292 7111 13718 080
Spotreba materiálu… 8 11114 7259 9540,0000103 136
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 76 43487 91883 59884 495102 752
Tržby z predaja tovaru 69 49079 32983 15384 4950,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 9448 589445,000,0000102 752
Účtovný cash flow 3 3732 2382 6501 1371 051
Vlastné imanie -18 455-9 037-7 691-8 693-136 268
Všetky záväzky 22 01120 56610 4029 830154 348
Výsledok hospodárenia -9 353-326,00-6 731-14 405-17 223
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 353-326,00-6 731-14 405-17 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 417-1 347-7 691-15 365-17 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 347-7 691-15 365-22 469-16 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 417-387,00-6 731-14 405-17 223
Zásoby 0,00000,00000,00000,000015 545
Záväzky 22 01120 56610 4029 830154 348
Záväzky z obchodného styku 584,002 3824 4310,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 417-387,00-6 731-14 405-17 223
Zmena EBIT 24,330,05750,46730,66971,02

Činnosti firmy
Predaj súčiastok, príslušenstva motorových vozidiel a pohonných hmôt
Zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
Výroba drevených obalov a paliet
Výroba drobných výrobkov z dreva a kovu
Výroba a servis bicyklov
Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov..
Organizovanie kultúrnych podujatí
Upratovacie práce
Podnikatelské poradenstvo v drevárskom a nábytkárskom priemysle
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) v rozsahu..
Činnosť colného deklaranta
Sprostredkovanie predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Výroba výrobkov z plastov
Reklamné činnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Navrhovanie nábytku a interiérových prvkov
Prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru a športových potrieb
Výroba hier a hračiek
Prieskum trhu a verejnej mienky
Fotografické služby
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a ostatná mimoškolská výchova a vzdelávanie..
Sprostredkovateľská činnosť v doprave
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vydavatelské činnosti, periodická a neperiodická tlač, podklady a designové..
Výroba čalúnených výrobkov
Sekretárske služby a prekladateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
Baliace činnosti
Poskytovanie skladovacích služieb
Výroba a predaj nábytku
Píliarska činnosť a impregnovanie dreva
Výroba športového tovaru