KC MULTIPLAST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 441 970452 217427 564602 6700,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,912,142,202,810,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 6390,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,23640,30560,06320,0000
Celkové tržby 673 466582 385662 6360,00000,0000
Celkový dlh 79 118145 382124 004159 1560,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 614-33 773-37 354-9 7030,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 61433 77337 3549 7030,0000
Čistý cash flow 77 61433 77337 3549 7030,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 8986 15442 14112 0280,0000
Čistý zisk 56 0173 27439 26112 0280,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 27439 261-55 603-10 3010,0000
Cudzie zdroje -362 852-306 835-303 560-443 5140,0000
Daň z príjmov 2 8812 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8812 8802 8800,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 1060,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,22141,32100,00220,300,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,47137,7898,79219,380,0000
Doba obratu aktív 247,75286,83249,75424,380,0000
Doba obratu pohľadávok 99,08141,32100,00220,300,0000
Doba obratu zásob 135,84310,34305,451 0490,0000
Doba splácania záväzkov 219,53900,30623,06138,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,4390,6271,40108,070,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 156,37765,30421,780,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 15442 141-52 723-10 3010,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 8986 15442 14112 0280,0000
EBITDA 70 07915 34650 67026 2820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 70 07915 34650 67026 2820,0000
Finančná páka 1,221,471,411,360,0000
Finančné účty 77 61433 77337 3549 7030,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8210-0,6785-0,7100-0,73590,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82100,67850,71000,73590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 78 23126 935108 04326 0310,0000
Krátkodobé pohľadávky 171 655222 801171 189312 8480,0000
Krátkodobé záväzky 75 688142 876122 229153 4790,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 53 912121 45282 7430,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,000094 8880,0000
Náklady na predaný tovar 505 191466 319475 802405 0700,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 125 84257 92571 60437 2160,0000
Neobežný majetok 140 760146 392159 099171 4960,0000
Obežný majetok 301 210305 825268 465429 5350,0000
Obrat aktív 1,471,271,460,86010,0000
Obrat neobežného majetku 4,633,933,933,020,0000
Obrat obežného majetku 2,161,882,331,210,0000
Obrat zásob 2,691,181,190,34790,0000
Odpisy 13 35712 70713 24312 9650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 35712 70713 24312 9650,0000
Osobné náklady 80 18084 09788 4230,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30,0033,0099,00251,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 37415 98152 50424 9930,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53800,77070,59260,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,181,882,080,28030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,861,301,690,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,591,131,478,740,0000
Pohľadávky z obchodného styku 154 267217 228169 120311 5420,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,291,801,712,110,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,68-9,09-8,13-45,710,0000
Pridaná hodnota 149 039109 114149 224113 2760,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,34950,55910,48930,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,030,23640,30560,06320,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,139,472,456,060,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,139,472,456,060,0000
Služby 122 820116 207106 993105 9700,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 441 970452 217427 564602 6700,0000
Spotreba materiálu… 256 529292 187297 205260 9000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 655 236581 265653 597518 3460,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 0915 81128 7360,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 156 98785 629115 90565 1190,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 494 158489 825508 956453 2270,0000
Účtovný cash flow 77 61433 77337 3549 7030,0000
Vlastné imanie 362 852306 835303 560443 5140,0000
Všetky záväzky 79 118145 382124 004159 1560,0000
Výsledok hospodárenia 58 9226 18442 23912 2320,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 9226 18442 23912 2320,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 56 0173 27439 26112 0280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 27439 261-55 603-10 3010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 8986 15442 14111 9770,0000
Zásoby 46 83549 25159 922106 9840,0000
Záväzky 79 118145 382124 004159 1560,0000
Záväzky z obchodného styku 53 912121 45282 7430,00000,0000
Zisk pred zdanením 58 8986 15442 14111 9770,0000
Zmena EBIT 9,570,1460-0,7993-1,170,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-984,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-984,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8912 26623 9241 0850,0000