BARANČIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 621 4793 684 8563 721 6813 846 9464 109 683
Aktivácia 147 028149 105224 328110 83886 028
Bankové úvery 98 444126 233115 702132 81960 648
Bežné bankové úvery 98 444126 233115 702132 81960 648
Časové rozlíšenie aktív 3 2162 4561 987866,002 964
Časové rozlíšenie pasív 969 5871 027 4951 085 4041 149 8051 316 033
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88670,75140,74290,83090,6345
Celkové tržby 1 298 477994 129931 147811 8480,0000
Celkový dlh 1 246 3051 140 0421 123 6571 223 9961 084 500
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -209 730-105 869-37 32566 716-4 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 308 174232 102153 02766 10365 306
Čistý cash flow 76 07279 07586 924-6 00065 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 222 8169 74944 66610 446-42 343
Čistý zisk 59 4844 69939 4754 438-44 819
Čistý zisk v minulom roku 4 69939 4754 438-23 693-114 966
Cudzie zdroje -1 405 587-1 517 319-1 512 620-1 473 145-1 709 150
Daň z príjmov 8 8482 8802 8802 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 8482 8802 8802 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 190,8197,3453,00157,0941,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,158,6813,759,0514,77
Doba obratu aktív 2 1082 3322 4342 8343 088
Doba obratu pohľadávok 190,8197,3453,00157,0941,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000199,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 576,12401,28411,49294,70150,98
EBIT v minulom roku 9 74944 66610 446-18 303-109 626
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 222 8169 74944 66610 446-42 343
EBITDA 585 177440 317473 822428 380280 548
EBITDA marža 0,45070,44290,50890,52770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 585 177440 317473 822428 380280 548
Finančná páka 2,582,432,462,612,40
Finančné účty 308 174232 102153 02766 10365 306
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 594 929479 988487 456443 614272 725
Krátkodobé pohľadávky 327 777153 83681 027213 23954 644
Krátkodobé záväzky 989 670634 175629 140400 021200 949
Krytie dlhovej služby 0,52060,42760,43560,37160,2128
Materiál 50 90650 224115 90841 69255 506
Nákladové úroky 154 4842 1702 3113 1272 476
Nákladové úroky v minulom roku 2 1702 3113 1272 5095 340
Náklady na predaný tovar 309 467418 192232 103264 080284 058
Neobežný majetok 2 927 1843 170 6743 266 5213 430 8383 881 936
Obežný majetok 691 079511 726453 173415 242224 783
Obrat obežného majetku 0,90731,131,231,192,16
Odpisy 360 074431 172425 258417 578309 447
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 180 037215 586212 629208 789309 447
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 180 037215 586212 629208 7890,0000
Osobné náklady 239 563196 016184 609167 5840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6922 7533 2682 8487 823
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 44518 29914 14516 2350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 419 558435 871464 733422 016264 628
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75441,240,56640,72430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5486
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,330,80941,771,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52950,25300,53450,39540,6520
Pohľadávky z obchodného styku 15 71813 71321 02712 28219 655
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,48-19,19-17,40245,52-26,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,492436,4437,61-1,9226,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88670,75140,74290,83090,6345
Pridaná hodnota 317 534158 652325 958231 371201 748
Primárna platobná neschopnosť 1,361,330,67271,320,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,132,592,372,863,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,132,592,372,863,87
Služby 90 728100 088116 68685 54785 147
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 621 4793 684 8563 721 6813 846 9464 109 683
Spotreba materiálu… 357 200439 712349 848319 514282 634
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 98 444126 233115 702132 81960 648
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 633 223598 056566 512504 492485 806
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 22221 2128 4519 0410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 627 001576 844558 061495 451485 806
Účtovný cash flow 76 07279 07586 924-6 00065 306
Úročený dlh 98 444126 233115 702132 81960 648
Úrokové krytie 1,444,4919,333,34-17,10
Vlastné imanie 1 405 5871 517 3191 512 6201 473 1451 709 150
Všetky záväzky 1 246 3051 140 0421 123 6571 223 9961 084 500
Výnosy budúcich období krátkodobé 969 5871 027 4951 085 4041 149 8051 316 033
Výsledok hospodárenia 225 51612 49447 93113 308-34 524
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 225 51612 49447 93113 308-34 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 4844 69939 4754 438-44 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 69939 4754 438-23 693-114 966
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68 3327 57942 3557 319-44 818
Zásoby 55 128125 788219 119135 900104 833
Záväzky 1 246 3051 140 0421 123 6571 223 9961 084 500
Záväzky z obchodného styku 21 44518 29914 14516 2350,0000
Zisk pred zdanením 68 3327 57942 3557 319-44 818
Zmena EBIT 22,860,21834,28-0,57070,3863
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 567-27 49710 10330 143-2 305
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 567-27 49710 10330 143-2 305
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 80917 8639 0846 5355 625