MVE Váh, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 631 120403 956750 587497 654579 004
Bežná likvidita III. stupeň 10,739,4910,9710,839,69
Časové rozlíšenie aktív 6 5876 4365 5285 1546 091
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 6010,0000446,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,49250,9615-0,34951,26-0,8075
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,90-8,833,86-13,977,06
Celkové tržby 913 2221 055 2471 124 335999 0560,0000
Celkový dlh 60 75843 38565 57844 128120 459
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -522 917-242 009-588 699-349 867-369 906
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 522 917242 009588 699349 867369 906
Čistý cash flow 280 908-346 690238 832-571 423369 906
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 275 201405 566291 887287 090172 869
Čistý zisk 209 791312 893214 154214 267172 869
Čistý zisk v minulom roku 312 893214 154214 267207 309195 202
Cudzie zdroje -570 362-360 571-683 408-453 526-458 099
Daň z príjmov 65 41092 67377 73372 8230,0000
Daň z príjmov v minulom roku 92 67377 73372 82371 3010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65 41092 67377 73372 8230,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,0642,9133,5732,2049,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,9740,7631,1031,5641,26
Doba obratu aktív 252,53139,72246,17181,83208,48
Doba obratu pohľadávok 34,0642,9133,5732,2049,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000030,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,9213,5820,3114,9518,87
EBIT v minulom roku 405 566291 887287 090278 610196 104
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 275 201405 566291 887287 090172 869
EBITDA 310 723451 670332 274328 358186 679
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 310 723451 670332 274328 358186 679
Finančná páka 1,111,121,101,101,26
Finančné účty 522 917242 009588 699349 867369 906
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9037-0,8926-0,9105-0,9113-0,7912
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90370,89260,91050,91130,7912
Hrubá marža 0,52400,55230,41130,46860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 310 400450 678331 269327 536185 581
Krátkodobé pohľadávky 85 131124 052102 34588 117136 366
Krátkodobé záväzky 57 29039 26861 92340 90752 419
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000902,00
Náklady na predaný tovar 433 674472 406650 504530 836634 345
Neobežný majetok 16 48531 45954 01554 51666 641
Obežný majetok 608 048366 061691 044437 984506 272
Obrat aktív 1,452,611,482,011,75
Obrat neobežného majetku 55,3333,5420,6018,3215,21
Obrat obežného majetku 1,502,881,612,282,00
Odpisy 34 94845 11239 33440 42212 490
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 47422 55619 66720 21112 490
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 47422 55619 66720 2110,0000
Osobné náklady 150 497119 913128 090126 4670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 823,00992,001 045822,001 098
Ostatné záväzky z obchodného styku 47 1687 81243 48113 9950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 244 739358 005253 488254 689185 359
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36780,86780,31340,47240,3774
Podiel EBIT k aktívam 0,43611,000,38890,57690,2986
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,43611,000,38970,57690,2988
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47961,110,42480,62860,3286
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82860,59910,78430,70300,6389
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,3076-0,32850,2124-0,57200,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5980
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,184,863,613,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,583,532,762,8030,37
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,3079-0,32850,2146-0,57200,3649
Pohľadávky z obchodného styku 49 914117 84194 82286 377114 594
Pohotová likvidita II. stupeň 10,739,4910,9710,839,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,031,04-2,860,7937-1,24
Pridaná hodnota 478 518582 841462 409468 118379 341
Primárna platobná neschopnosť 0,94500,06630,45860,16200,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,33240,77460,28530,43060,2986
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36780,86780,31340,47240,3774
Rýchla likvidita I. stupeň 9,136,169,278,557,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,19550,09610,19740,13440,6453
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,19550,09610,19740,13440,6453
Služby 385 012401 895569 311442 542560 581
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 631 120403 956750 587497 654579 004
Spotreba materiálu… 48 66270 51181 19388 29473 764
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 912 4421 055 2471 112 933998 9541 013 686
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,000,000020,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 912 1921 055 2471 112 913998 9541 013 686
Účtovný cash flow 280 908-346 690238 832-571 423369 906
Vlastné imanie 570 362360 571683 408453 526458 099
Všetky záväzky 60 75843 38565 57844 128120 459
Výsledok hospodárenia 276 025406 558292 960287 936174 189
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 276 025406 558292 960287 936174 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 209 791312 893214 154214 267172 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 312 893214 154214 267207 309195 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 275 201405 566291 887287 090172 870
Záväzky 60 75843 38565 57844 128120 459
Záväzky z obchodného styku 47 1687 81243 48113 9950,0000
Zisk pred zdanením 275 201405 566291 887287 090172 870
Zmena EBIT 0,67861,391,021,030,8815