A2B, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 3 425 8683 650 0472 928 5620,00000,0000
Bankové úvery 177 842152 112134 1370,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,651,551,530,00000,0000
Bežné bankové úvery 63 62661 81965 0780,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 6508 3335 3520,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 5862 6161 5680,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,261,861,950,00000,0000
Celkové tržby 7 927 1917 750 6326 709 4610,00000,0000
Celkový dlh 1 910 9292 372 9701 933 6420,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 013-159 271-622 6860,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 254 855311 383756 8230,00000,0000
Čistý cash flow -56 528-445 440128 3400,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 290 039351 931592 3820,00000,0000
Čistý zisk 241 591281 109456 9180,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 281 109456 918570 1770,00000,0000
Cudzie zdroje -1 513 353-1 274 461-993 3520,00000,0000
Daň z príjmov 43 41266 124129 5740,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 66 124129 574163 6770,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 41266 124129 5740,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 114 21690 29369 0590,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 232314,001 9450,00000,0000
Dlhodobý dlh 114 21690 29369 0590,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,90125,9492,140,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,02115,6886,810,00000,0000
Doba obratu aktív 160,08172,81161,320,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 93,24125,9692,250,00000,0000
Doba obratu zásob 106,4450,3137,390,00000,0000
Doba splácania záväzkov 297,38257,65215,280,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,23100,8794,550,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 123,28139,50144,800,00000,0000
EBIT v minulom roku 351 931592 382738 3810,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 290 039351 931592 3820,00000,0000
EBITDA 505 641536 023725 2820,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 505 641536 023725 2820,00000,0000
Finančná páka 2,262,862,950,00000,0000
Finančné účty 254 855311 383756 8230,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 579 247532 854757 4330,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48240,58370,58610,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 988 1432 660 2231 672 6440,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 652 7532 130 6961 716 3140,00000,0000
Krytie dlhovej služby 76,3673,2997,250,00000,0000
Materiál 433 971337 963231 9480,00000,0000
Nákladové úroky 5 0364 6985 8900,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 6985 8904 5270,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 638 2425 671 8494 508 1570,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 028 5683 018 4922 909 9070,00000,0000
Neobežný majetok 576 424253 758193 7150,00000,0000
Obežný majetok 2 841 7943 387 9562 729 4950,00000,0000
Obrat aktív 2,282,112,260,00000,0000
Obrat neobežného majetku 13,5530,3834,200,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,752,282,430,00000,0000
Obrat zásob 3,437,269,760,00000,0000
Odpisy 227 928180 908146 8820,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 113 96490 45473 4410,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 113 96490 45473 4410,00000,0000
Osobné náklady 1 743 2641 579 0891 466 4830,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7103 1694 1070,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 18 7320,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 685 1341 153 6071 154 4110,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 469 519462 017603 8000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80220,77490,69250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,070,67510,72780,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,291,440,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,161,310,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 883 7082 443 4911 575 9330,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,361,370,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,772,86-7,740,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,22-94,8121,790,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55780,65010,66030,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,261,861,950,00000,0000
Pridaná hodnota 2 173 0342 037 7382 117 7870,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,36370,47210,73250,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,784,432,670,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,784,432,670,00000,0000
Služby 720 358831 993693 2880,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 425 8683 650 0472 928 5620,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 968 8461 833 301930 8150,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 177 842152 112134 1370,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 840 0687 709 5876 644 0730,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 7920,000018 1290,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 279 8403 145 0573 081 6970,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 531 4364 564 5303 544 2470,00000,0000
Účtovný cash flow -56 528-445 440128 3400,00000,0000
Úročený dlh 177 842152 112134 1370,00000,0000
Úrokové krytie 57,5974,91100,570,00000,0000
Vlastné imanie 1 513 3531 274 461993 3520,00000,0000
Všetky záväzky 1 910 9292 372 9701 933 6420,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 5862 6161 5680,00000,0000
Výsledok hospodárenia 306 505355 115596 5290,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 306 505355 115596 5290,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 241 591281 109456 9180,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 281 109456 918570 1770,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 285 003347 233586 4920,00000,0000
Zásoby 591 564416 036298 0830,00000,0000
Záväzky 1 910 9292 372 9701 933 6420,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 685 1341 153 6071 154 4110,00000,0000
Zisk pred zdanením 285 003347 233586 4920,00000,0000
Zmena EBIT 0,82410,59410,80230,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 79 53011 93725 8530,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 79 53011 93725 8530,00000,0000

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného..
Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Baliace činnosti
Vedenie motorových vozidiel
Služby súvisiace s databázami
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Reklamné činnosti
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť
Inžinierska činnosť
Spracovanie údajov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených..
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Grafické spracovanie návrhov na PC
Faktoring a forfaiting
Prenájom strojov a prístrojov
Výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných..
Výroba izolovaných drôtov a káblov
Výroba elektrického zariadenia pre motory a vozidlá
Prenájom automobilov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Výskum a vývoj
Organizovanie kurzov,školení a prednášok
Prenájom bytov, domov, obchodov a konferenčných sál
Skladovanie a uskladňovanie
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Kancelárske a administratívne práce
Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
Finančný leasing
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Upratovacie práce
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení