C m c, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 836 57810 040 24711 145 37412 873 6869 654 354
Bankové úvery 5 389 1115 641 0936 302 5155 488 012563 895
Bežná likvidita III. stupeň 0,48060,42380,41860,55080,2995
Bežné bankové úvery 1 206 2201 011 086958 276749 389563 895
Časové rozlíšenie aktív 3 0741 1581 6414 0012 626
Časové rozlíšenie pasív 2 141 7012 288 2812 583 8112 879 3442 224 866
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,244,855,657,456,78
Celkové tržby 4 843 1173 624 3733 228 2093 081 6150,0000
Celkový dlh 6 225 6266 427 5547 273 7008 811 8156 473 985
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 373 2465 636 0666 282 8295 290 279362 442
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 8655 02719 686197 733201 453
Čistý cash flow 10 838-14 659-178 047-7 430201 453
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 263 536135 479221 809314 564228 999
Čistý zisk 144 83936 549105 337157 520120 701
Čistý zisk v minulom roku 36 549105 337157 52069 506189 792
Cudzie zdroje -1 469 251-1 324 412-1 287 863-1 182 527-955 503
Daň z príjmov 42 53114 222-8 461249,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 222-8 461249,0020 0010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 42 53114 222-8 461249,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 182 8914 630 0075 344 2394 738 6230,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000010 2800,0000
Dlhodobý dlh 4 182 8914 630 0075 344 2394 738 6230,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 145,66129,47179,17281,61112,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,53120,19156,42120,8693,62
Doba obratu aktív 796,671 0911 4501 7041 516
Doba obratu pohľadávok 145,66129,47179,17282,97112,04
Doba obratu zásob 163,246 3140,00002 9250,0000
Doba splácania záväzkov 897,288 4900,000012 102155,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,5468,25107,00141,57108,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 828,488 1110,000010 0840,0000
EBIT v minulom roku 135 479221 809314 564191 237301 916
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 263 536135 479221 809314 564228 999
EBITDA 2 264 4472 120 9352 235 3852 104 100934 716
EBITDA marža 0,46760,58520,69250,68280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 264 4472 120 9352 235 3852 104 100934 716
Finančná páka 6,697,588,6510,8910,10
Finančné účty 15 8655 02719 686197 733201 453
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 305 2372 103 5742 245 7472 168 227918 483
Krátkodobé pohľadávky 1 798 4841 191 3561 377 3892 127 708713 437
Krátkodobé záväzky 698 112628 047822 5371 069 683693 658
Krytie dlhovej služby 1,020,89380,82520,69300,4006
Materiál 65 228409 264350 025221 15390 300
Nákladové úroky 76 16684 708124 933156 795108 298
Nákladové úroky v minulom roku 84 708124 933156 795101 730112 124
Náklady na predaný tovar 3 310 8202 307 0621 735 5291 703 3571 628 550
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 283 98327 0000,000032 2620,0000
Neobežný majetok 7 892 1478 375 6549 318 46210 275 4408 611 339
Obežný majetok 1 941 3571 663 4351 825 2712 594 2451 040 389
Obrat neobežného majetku 0,57100,40100,30110,26840,2699
Obrat obežného majetku 2,322,021,541,062,23
Obrat zásob 2,240,05780,00000,12480,0000
Odpisy 1 996 8261 967 9221 966 1521 750 618645 863
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 998 413983 961983 076875 309645 863
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 998 413983 961983 076875 3090,0000
Osobné náklady 248 040163 044143 73850 4760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 75219 36159 19243 57116 233
Ostatné záväzky z obchodného styku 644 589600 026788 770891 3380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 141 6652 004 4712 071 4891 908 138766 564
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,2138,950,000032,680,4263
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,826,457,4520,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,53270,49350,50730,58551,08
Pohľadávky z obchodného styku 1 043 7561 105 9291 202 451913 182596 173
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -135,5690,357,23159,16-4,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,1423-0,1731-1,43-0,04741,86
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54790,56180,56550,42630,0584
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63290,64020,65260,68450,6706
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,244,855,657,456,78
Pridaná hodnota 1 195 8741 051 6261 070 4101 054 453695 685
Primárna platobná neschopnosť 0,61760,54260,65600,97610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,753,033,254,196,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,753,033,254,196,93
Služby 755 833539 977402 569270 762248 865
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 836 57810 040 24711 145 37412 873 6869 654 354
Spotreba materiálu… 2 259 3301 700 6471 356 8391 422 9251 382 952
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 389 1115 641 0936 302 5155 488 012563 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 540 4653 359 6882 840 7162 811 6592 324 235
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 33 7711 000,0034 77753 8490,0000
Tržby z predaja tovaru 379 64731 2000,000040 0320,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 127 0473 327 4882 805 9392 717 7782 324 235
Účtovný cash flow 10 838-14 659-178 047-7 430201 453
Úročený dlh 5 389 1115 641 0936 302 5155 488 012563 895
Úrokové krytie 3,461,601,782,012,11
Vlastné imanie 1 469 2511 324 4121 287 8631 182 527955 503
Všetky záväzky 6 225 6266 427 5547 273 7008 811 8156 473 985
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 820 9941 992 7492 215 7322 511 2652 038 175
Výnosy budúcich období krátkodobé 320 707295 532368 079368 079186 691
Výsledok hospodárenia 289 426154 013281 146357 773281 968
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 289 426154 013281 146357 773281 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 144 83936 549105 337157 520120 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 549105 337157 52069 506189 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 187 37050 77196 876157 769158 010
Zásoby 127 008467 052428 196258 524125 499
Záväzky 6 225 6266 427 5547 273 7008 811 8156 473 985
Záväzky z obchodného styku 644 589600 026788 770891 3380,0000
Zisk pred zdanením 187 37050 77196 876157 769158 010
Zmena EBIT 1,950,61080,70511,640,7585
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -11 674-39 43823 87922 5923 267
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -11 674-39 43823 87922 5923 267
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 9660,000022 86449 5586 885
Účtovné závierky