TEZAS,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 308 271329 664425 927574 1541 633 069
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00003 837
Bankové úvery 109,0023,0016,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,72540,76831,011,644,57
Bežné bankové úvery 109,0023,0016,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000014,00115,00366,0017 339
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0291-0,0702-0,3710-2,64-20,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0198-0,0444-0,1880-1,514,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,37-2,59-3,53-4,5423,65
Celkové tržby 0,00001 83545 049335 1480,0000
Celkový dlh 534 076537 357594 280736 1241 566 817
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 861-29 510-44 097-106 579-1 345 244
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-21,44-0,1417-0,14610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 57047 13361 713124 1791 345 244
Čistý cash flow -6 563-14 580-62 466-427 7601 345 244
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 105-38 378-5 420-48 003-126 034
Čistý zisk -18 110-39 341-6 384-48 965-126 655
Čistý zisk v minulom roku -39 341-6 384-48 965-181 965128,00
Cudzie zdroje 225 805207 693168 353161 970-66 252
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00962,002 8950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00962,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000044 5863 175439,8324,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000032 8422 535439,8324,36
Doba obratu aktív 0,000067 2224 635684,84278,97
Doba obratu pohľadávok 0,000044 5863 175439,8324,55
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000044,43
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000105,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000066 9523 616337,3856,56
EBIT v minulom roku -38 378-5 420-48 003-179 0632 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 105-38 378-5 420-48 003-126 034
EBITDA -732,00-20 98410 550-51 098-80 591
EBITDA marža 0,0000-11,440,2342-0,15250,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -732,00-20 98410 550-51 098-80 591
Finančná páka -1,37-1,59-2,53-3,5424,65
Finančné účty 40 57047 13361 713124 1791 345 244
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,73250,63000,39530,2821-0,0406
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7325-0,6300-0,3953-0,28210,0406
Hrubá marža 0,0000-2,30-0,03280,21330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 205-21 47812 984-10 139-82 850
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,070,99600,78010,49260,2027
Krátkodobé finančné výpomoci 17 60017 60017 60017 6000,0000
Krátkodobé pohľadávky 212 288218 653291 785368 747143 691
Krátkodobé záväzky 330 867328 339332 282282 856331 070
Krytie dlhovej služby -146,40-6 9953 5170,0000-129,78
Materiál 0,00000,00000,000098,002 053
Nákladové úroky 5,003,003,000,0000621,00
Nákladové úroky v minulom roku 3,003,000,00007,002 462
Náklady na predaný tovar 2 8626 01435 020234 5331 135 509
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000053 398
Neobežný majetok 55 41363 86472 31480 764120 295
Obežný majetok 252 858265 786353 498493 0241 495 435
Obrat aktív 0,00000,00540,07880,53301,31
Obrat neobežného majetku 0,00000,02800,46383,7917,76
Obrat obežného majetku 0,00000,00670,09490,62071,43
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00008,22
Odpisy 16 90016 90016 90016 900183 160
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4508 4508 4508 450183 160
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 4508 4508 4508 4500,0000
Osobné náklady 0,0000-88,003 363108 0830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 473,00494,00570,00763,002 259
Ostatné záväzky z obchodného styku 320 683317 899321 403258 9680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 210-22 44110 516-32 06556 505
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08700,20700,04240,3392-1,91
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8012-28,96-0,0579-0,1648-0,0968
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13160,14300,14490,21630,8238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0208-2,281,510,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-7,95-1,39-1,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8778
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000048,00-0,43950,66130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1693-0,2512-0,07290,57195,47
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-8,15-1,86-1,400,6296
Pohľadávky z obchodného styku 158 376161 059232 972368 747142 596
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72540,76831,011,644,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,41-14,25-2,70-0,3786-0,0492
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 313-4 860-20 8220,00002 166
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,731,631,401,280,9594
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,37-2,59-3,53-4,5423,65
Pridaná hodnota -2 862-4 224-1 47871 4761 001 165
Primárna platobná neschopnosť 2,021,971,380,70230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08020,18940,03790,3023-1,91
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11640,13620,17640,41334,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -729,61-25,6156,33-14,41-19,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -729,61-25,6156,33-14,41-19,44
Služby 2 8626 01431 854153 218654 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 308 271329 664425 927574 1541 633 069
Spotreba materiálu… 0,00000,00003 16681 315432 158
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 70917 62317 61617 6000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 79035 044326 8702 136 674
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 50220 8610,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000081 196
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 79033 542306 0092 055 478
Účtovný cash flow -6 563-14 580-62 466-427 7601 345 244
Úročený dlh 17 70917 62317 61617 6000,0000
Úrokové krytie -3 621-12 793-1 8070,0000-202,95
Vlastné imanie -225 805-207 693-168 353-161 97066 252
Všetky záväzky 534 076537 357594 280736 1241 566 817
Výsledok hospodárenia -17 632-37 884-4 848-47 137-287 459
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 632-37 884-4 848-47 137-287 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 110-39 341-6 384-48 965-126 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 341-6 384-48 965-181 965128,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 110-38 381-5 423-48 003-138 099
Zásoby 0,00000,00000,000098,006 500
Záväzky 534 076537 357594 280736 1241 566 817
Záväzky z obchodného styku 320 683317 899321 403258 9680,0000
Zisk pred zdanením -18 110-38 381-5 423-48 003-138 099
Zmena EBIT 0,47187,080,11290,2681-48,66
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00001 131
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00001 131
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000023 708