ALCOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00