BINEKO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 290 830834 514655 875659 455646 370
Bankové úvery 218 013269 373262 868199 812255 447
Bežná likvidita III. stupeň 1,622,951,080,57030,7432
Bežné bankové úvery 0,00000,000024 50539 23937 385
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31101,480,37210,19800,2681
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,142,722,492,713,59
Celkové tržby 607 608593 893618 497620 159634 043
Celkový dlh 1 039 695609 952468 084481 791505 509
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 198 712190 861240 437176 329237 061
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 30178 51222 43123 48318 386
Čistý cash flow 19 30178 51222 43123 48318 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 40 67353 83220 49056 23259 238
Čistý zisk 26 79436 83310 34937 02536 973
Čistý zisk v minulom roku 36 83310 34937 02536 97340 022
Cudzie zdroje -251 135-224 562-187 791-177 664-140 861
Daň z príjmov 7 76310 2473 20710 92510 895
Daň z príjmov v minulom roku 10 2473 20710 92510 89511 407
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 76310 2473 20710 92510 895
Dlhodobé bankové úvery 218 013269 373238 363160 573218 062
Dlhodobý dlh 218 013269 373238 363160 573218 062
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,9848,8941,6940,2637,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,1537,8237,3440,2637,02
Doba obratu aktív 812,09527,14394,90399,17399,80
Doba obratu pohľadávok 50,9848,8941,6940,2637,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,0533,4136,3071,7742,42
EBIT v minulom roku 53 83220 49056 23259 23863 234
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 40 67353 83220 49056 23259 238
EBITDA 138 068134 35391 596119 188178 378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 138 068134 35391 596119 188178 378
Finančná páka 5,143,723,493,714,59
Finančné účty 19 30178 51222 43123 48318 386
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 136 378133 69789 571109 178176 199
Krátkodobé pohľadávky 81 03877 39469 23666 51660 369
Krátkodobé záväzky 62 06552 89860 289118 57368 576
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 46 66729 26638 237102 95556 857
Krytie dlhovej služby 22,5719,9013,2114,3915,69
Nákladové úroky 6 1166 7526 9348 28211 370
Nákladové úroky v minulom roku 6 7526 9348 28211 37011 805
Náklady na predaný tovar 333 569320 097387 797376 311333 048
Neobežný majetok 1 190 491678 608564 208569 456567 615
Obežný majetok 100 339155 90691 66789 99978 755
Obrat aktív 0,44950,69240,92430,91440,9130
Obrat neobežného majetku 0,48730,85151,071,061,04
Obrat obežného majetku 5,783,716,616,707,49
Odpisy 95 57278 86569 08152 959116 961
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 95 57278 86569 08152 959116 961
Osobné náklady 130 910131 556131 871118 435117 286
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9562 6562 02510 0102 179
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 122 366115 69879 43089 984153 934
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53080,51040,60380,52240,4563
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,961,661,912,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,221,091,321,10
Pohľadávky z obchodného styku 62 23059 87162 01566 51659 857
Pohotová likvidita II. stupeň 1,622,951,080,57030,7432
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,01-2,86-8,37-7,57-7,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,1611,633,232,841,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80540,73090,71370,73060,7821
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,142,722,492,713,59
Pridaná hodnota 246 605257 732218 413226 693257 058
Primárna platobná neschopnosť 0,74990,48880,61661,550,9499
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31101,480,26450,14880,1735
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,534,545,114,042,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,534,545,114,042,83
Služby 124 071102 051155 039135 99680 080
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 290 830834 514655 875659 455646 370
Spotreba materiálu… 209 498218 046232 758240 315252 968
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 218 013269 373262 868199 812255 447
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 580 307578 829606 210603 004590 106
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 133,001 000,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 580 174577 829606 210603 004590 106
Účtovný cash flow 19 30178 51222 43123 48318 386
Úročený dlh 218 013269 373262 868199 812255 447
Úrokové krytie 6,657,972,966,795,21
Vlastné imanie 251 135224 562187 791177 664140 861
Všetky záväzky 1 039 695609 952468 084481 791505 509
Výsledok hospodárenia 42 62956 48822 51566 22961 417
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 62956 48822 51566 22961 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 79436 83310 34937 02536 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 83310 34937 02536 97340 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 55747 08013 55647 95047 868
Záväzky 1 039 695609 952468 084481 791505 509
Záväzky z obchodného styku 46 66729 26638 237102 95556 857
Zisk pred zdanením 34 55747 08013 55647 95047 868
Zmena EBIT 0,75562,630,36440,94930,9368
Účtovné závierky