Hotel DETVA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 221 330285 542295 158339 607288 560
Bežná likvidita III. stupeň 0,70600,75980,85021,030,5343
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000289,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3925-0,6634-0,6341-0,7775-0,4337
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60230,68200,72060,98730,4515
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68891,030,91040,84631,02
Celkové tržby 343 506346 468403 909591 4770,0000
Celkový dlh 90 282144 759140 656155 669145 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 439-93 396-97 968-143 015-62 076
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 43993 39697 968143 01562 076
Čistý cash flow 51 43993 39697 968143 01562 076
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 732-13 744-28 47545 93912 397
Čistý zisk -9 735-14 679-29 43641 38812 365
Čistý zisk v minulom roku -14 679-29 43641 388-576,00-14 293
Cudzie zdroje -131 048-140 783-154 502-183 938-143 126
Daň z príjmov 0,0000935,00961,004 5510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 935,00961,004 5512 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000935,00961,004 5510,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 37910 1598 24123 7169 891
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,54830,44503,550,31780,0000
Doba obratu aktív 236,57301,10270,70210,36224,48
Doba obratu pohľadávok 3,0911,1611,1115,017,69
Doba obratu zásob 31,9736,2239,7311,0327,13
Doba splácania záväzkov 327,24484,73393,04320,27185,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,28144,39124,6989,73106,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 28,9120,6916,4314,240,0000
EBIT v minulom roku -13 744-28 47545 9392 305-14 015
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 732-13 744-28 47545 93912 397
EBITDA 5 778-8 107-23 88667 23443 059
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 778-8 107-23 88667 23443 059
Finančná páka 1,692,031,911,852,02
Finančné účty 51 43993 39697 968143 01562 076
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5921-0,4930-0,5235-0,5416-0,4960
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59210,49300,52350,54160,4960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 948-13 849-28 50161 07536 280
Krátkodobé pohľadávky 513,00422,003 872513,000,0000
Krátkodobé záväzky 85 403136 935135 951144 861137 493
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 5465 8465 6826 4430,0000
Krytie dlhovej služby 1 9260,00000,00000,00001 346
Nákladové úroky 3,000,00000,00000,000032,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000278,00
Náklady na predaný tovar 180 695184 449237 570314 200269 955
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 95 259103 111126 253165 095149 389
Neobežný majetok 158 655171 334171 334167 375205 200
Obežný majetok 62 675114 208123 824172 23283 071
Obrat aktív 1,541,211,351,741,63
Obrat neobežného majetku 2,152,022,323,522,29
Obrat obežného majetku 5,453,033,213,425,65
Obrat zásob 11,4210,089,1933,1013,45
Odpisy 12 6800,00000,000015 07325 213
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 6800,00000,000015 07325 213
Osobné náklady 144 249153 926171 929182 5160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8305 7424 6156 3196 779
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 945-14 679-29 43656 46137 578
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89710,95201,070,66350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,691,571,271,670,7381
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,050,93301,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,050,93301,397,90
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60830,68510,74910,99080,4536
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,55-1,51-1,58-1,29-2,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17 1460,00000,00000,00001 940
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40790,50700,47650,45840,5040
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68891,030,91040,84631,02
Pridaná hodnota 160 789161 695160 406275 067199 247
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60230,68200,72060,98730,4515
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,63-17,86-5,892,323,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,63-17,86-5,892,323,38
Služby 25 39822 59138 61353 50235 147
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 221 330285 542295 158339 607288 560
Spotreba materiálu… 60 03858 74772 70495 60385 419
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 343 484346 144397 976589 347469 202
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,00000,000080,000,0000
Tržby z predaja tovaru 239 841262 804316 099420 159325 634
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 101 64383 34081 877169 108143 568
Účtovný cash flow 51 43993 39697 968143 01562 076
Úrokové krytie -3 2440,00000,00000,0000387,41
Vlastné imanie 131 048140 783154 502183 938143 126
Všetky záväzky 90 282144 759140 656155 669145 434
Výsledok hospodárenia -4 902-8 107-23 88652 24117 846
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 902-8 107-23 88652 24117 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 735-14 679-29 43641 38812 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 679-29 43641 388-576,00-14 293
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 735-13 744-28 47545 93912 736
Zásoby 8 34410 23113 7434 98811 104
Záväzky 90 282144 759140 656155 669145 434
Záväzky z obchodného styku 7 5465 8465 6826 4430,0000
Zisk pred zdanením -9 735-13 744-28 47545 93912 736
Zmena EBIT 0,70810,4827-0,619819,93-0,8846