SOFTAX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 21513 61615 02115 17714 302
Bankové úvery 0,00003 6853 5483 8601 288
Bežná likvidita III. stupeň 0,95631,832,011,932,15
Bežné bankové úvery 0,00003 6853 5483 8601 288
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000419,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3318-0,9358-1,05-0,8729-0,1335
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23761,381,861,490,1807
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,481,461,151,220,9719
Celkové tržby 38 55839 73143 03442 6660,0000
Celkový dlh 11 4728 0708 0468 3537 049
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 569-1 505-3 779-2 097320,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5695 1907 3275 957968,00
Čistý cash flow 2 5695 1907 3275 957968,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 208,00-396,001 202798,00-3 749
Čistý zisk 91,00-1 428150,00-219,00-4 431
Čistý zisk v minulom roku -1 428150,00-219,004 0772 776
Cudzie zdroje -7 743-5 546-6 975-6 824-7 253
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,7813,1418,9020,7928,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,8710,5115,8018,0927,53
Doba obratu aktív 183,23125,09127,40129,84100,72
Doba obratu pohľadávok 11,7813,1418,9020,7928,72
Doba obratu zásob 120,79123,1586,71109,08111,69
Doba splácania záväzkov 199,8166,4262,4864,0353,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,1034,6633,4134,1037,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,997,044,255,740,0000
EBIT v minulom roku -396,001 202798,005 6613 251
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 208,00-396,001 202798,00-3 749
EBITDA 813,00162,001 7451 319-3 272
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 813,00162,001 7451 319-3 272
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,50630,76191,840,0000
Finančná páka 2,482,462,152,221,97
Finančné účty 2 5695 1907 3275 957968,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4030-0,4073-0,4644-0,4496-0,5071
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40300,40730,46440,44960,5071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 680,0030,001 6151 193-3 398
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56270,27710,26220,26260,3746
Krátkodobé pohľadávky 1 2351 4302 2282 4304 078
Krátkodobé záväzky 10 8123 7733 9393 9865 357
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 378,00400,00268,00357,000,0000
Krytie dlhovej služby 6,950,29353,052,46-4,80
Nákladové úroky 117,00552,00572,00537,00682,00
Nákladové úroky v minulom roku 552,00572,00537,00624,00475,00
Náklady na predaný tovar 25 67326 93728 42328 59836 286
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 75120 73523 01022 72128 879
Neobežný majetok 8 8750,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 34013 61615 02115 17713 883
Obrat aktív 1,992,922,862,813,62
Obrat neobežného majetku 4,310,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,702,922,862,813,73
Obrat zásob 3,022,964,213,353,27
Odpisy 125,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 125,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 12 06712 61112 86212 6830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,00132,00130,00126,00126,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 216,00-1 428150,00-219,00-4 431
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0118-0,15470,0143-0,0205-0,5188
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95740,98580,88030,90160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63810,61700,63500,61910,4283
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,011,141,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,011,141,110,0000
Pohľadávky z obchodného styku 930,001 1441 8632 1143 909
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35180,88761,281,070,8224
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,01-1,07-0,9520-1,15-7,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,969,4012,8111,091,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59700,59270,53570,55040,4929
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,481,461,151,220,9719
Pridaná hodnota 12 60412 79314 61114 06715 541
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0118-0,25750,0215-0,0321-0,6109
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23760,69590,97860,75920,1457
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,1149,814,616,33-2,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,1149,814,616,33-2,15
Služby 5 0926 0405 0425 5196 211
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 21513 61615 02115 17714 302
Spotreba materiálu… 830,00162,00371,00358,001 196
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 6853 5483 8601 288
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 27739 73043 03442 66551 827
Tržby z predaja tovaru 26 30428 00730 61931 94237 547
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 97311 72312 41510 72314 280
Účtovný cash flow 2 5695 1907 3275 957968,00
Úročený dlh 0,00003 6853 5483 8601 288
Úrokové krytie 1,78-0,71742,101,49-5,50
Vlastné imanie 7 7435 5466 9756 8247 253
Všetky záväzky 11 4728 0708 0468 3537 049
Výsledok hospodárenia 688,00162,001 7451 319-3 272
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 688,00162,001 7451 319-3 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 91,00-1 428150,00-219,00-4 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 428150,00-219,004 0772 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91,00-948,00630,00261,00-4 431
Zásoby 6 5366 9965 4666 7908 837
Záväzky 11 4728 0708 0468 3537 049
Záväzky z obchodného styku 378,00400,00268,00357,000,0000
Zisk pred zdanením 91,00-948,00630,00261,00-4 431
Zmena EBIT -0,5253-0,32951,510,1410-1,15