UBYFO-REVID spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 106 78278 25989 59575 83765 919
Bežná likvidita III. stupeň 2,512,313,2415,407,40
Časové rozlíšenie aktív 235,00197,00299,00234,00281,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0657-0,06400,2073-1,293,21
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38980,61130,29300,05480,1186
Celkové tržby 43 34627 46647 73531 9180,0000
Celkový dlh 29 95129 69120 3023 9436 991
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 546-14 626-16 501-12 329-21 497
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10820,02870,18540,51960,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 54614 62616 50112 32921 497
Čistý cash flow 1 920-1 8754 172-4 84321 497
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1681 26910 21217 0644 020
Čistý zisk 4 688789,008 85116 5844 020
Čistý zisk v minulom roku 789,008 85116 5843 1753 374
Cudzie zdroje -76 831-48 568-69 293-71 894-58 928
Daň z príjmov 480,00480,001 361480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 361480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,001 361480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 475,97704,51370,18529,04343,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,8227,7324,8122,7048,46
Doba obratu aktív 899,171 040685,09889,73813,70
Doba obratu pohľadávok 475,97704,51370,18529,04343,56
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000156,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 246,20389,64153,9243,9182,75
EBIT v minulom roku 1 26910 21217 0643 6553 374
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1681 26910 21217 0644 020
EBITDA 6 499-1 45110 518-999,001 773
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 499-1 45110 518-999,001 773
Finančná páka 1,391,611,291,051,12
Finančné účty 16 54614 62616 50112 32921 497
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7195-0,6206-0,7734-0,9480-0,8939
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71950,62060,77340,94800,8939
Hrubá marža 0,80580,63340,75240,66400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 100-1 86710 203-810,001 660
Krátkodobé pohľadávky 56 52453 01448 41145 09327 832
Krátkodobé záväzky 29 23829 32020 1293 7436 704
Náklady na predaný tovar 8 41610 06811 8209 91715 646
Neobežný majetok 33 47710 42224 38418 18116 309
Obežný majetok 73 07067 64064 91257 42249 329
Obrat aktív 0,40590,35100,53280,41020,4486
Obrat neobežného majetku 1,292,641,961,711,81
Obrat obežného majetku 0,59320,40610,73540,54180,5994
Odpisy 2 6202 5981 9901 560233,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3101 299995,00780,00233,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 3101 299995,00780,000,0000
Osobné náklady 29 28219 63925 91821 0850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 399,00416,00315,00111,00113,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 70,00747,00183,00479,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 3083 38710 84118 1444 253
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83831,130,72170,99490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8899
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,190,88591,391,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,78241,290,935959,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0443-0,06830,0874-0,15570,7270
Pohľadávky z obchodného styku 3 8982 0873 2451 9353 926
Pohotová likvidita II. stupeň 2,512,313,2415,407,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,0225,90-16,6114,84-2,74
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38980,61130,29300,05480,1186
Pridaná hodnota 34 93017 39835 91421 19413 923
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56590,49880,81983,293,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,61-20,461,93-3,953,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,61-20,461,93-3,953,94
Služby 5 9526 8987 3884 7516 826
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 106 78278 25989 59575 83765 919
Spotreba materiálu… 2 4643 1704 4325 1668 820
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 34627 46647 73431 26129 569
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000150,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 34627 46647 73431 11129 569
Účtovný cash flow 1 920-1 8754 172-4 84321 497
Vlastné imanie 76 83148 56869 29371 89458 928
Všetky záväzky 29 95129 69120 3023 9436 991
Výsledok hospodárenia 3 879-4 0498 528-2 4091 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 879-4 0498 528-2 4091 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 688789,008 85116 5844 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 789,008 85116 5843 1753 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1681 26910 21217 0644 363
Záväzky 29 95129 69120 3023 9436 991
Záväzky z obchodného styku 70,00747,00183,00479,000,0000
Zisk pred zdanením 5 1681 26910 21217 0644 363
Zmena EBIT 4,070,12430,59854,671,19