ALTUN spol s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 80 777137 989144 041110 86397 823
Bankové úvery 736,000,00002 3040,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,927872,2110,499,6754,65
Bežné bankové úvery 736,000,00002 3040,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 123,00154,006 2456 1457 622
Časové rozlíšenie pasív 96,0096,0096,0096,0080,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80700,2229-0,23640,0070-0,7061
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -12,47-38,854,47-0,093241,10
Celkové tržby 12 65724 86747 71555 7180,0000
Celkový dlh 7 2914 02510 76910 8243 164
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 072-62 031-89 563-60 382-66 784
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 80862 03191 86760 38266 784
Čistý cash flow -59 223-29 83631 485-699,0066 784
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -279,002 3613 2933 258-4 030
Čistý zisk -494,001 7072 5482 545-4 162
Čistý zisk v minulom roku 1 7072 5482 5452 820477,00
Cudzie zdroje -73 390-133 868-133 176-99 943-94 579
Daň z príjmov 118,00495,00502,00489,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 495,00502,00489,00614,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 118,00495,00502,00489,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,852,027,2345,4496,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,782,023,611,743,76
Doba obratu aktív 2 6192 0791 121726,25505,31
Doba obratu pohľadávok 71,852,027,2345,4496,93
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000075,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 153,9511,5754,7949,128,39
EBIT v minulom roku 2 3613 2933 2583 651707,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -279,002 3613 2933 258-4 030
EBITDA -1 5822 0942 866-963,00801,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 5822 0942 866-963,00801,00
Finančná páka 1,101,031,081,111,03
Finančné účty 2 80862 03191 86760 38266 784
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9086-0,9701-0,9246-0,9015-0,9668
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90860,97010,92460,90150,9668
Hrubá marža 0,82100,87820,87950,86510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 1212 3613 293-1 242519,00
Krátkodobé pohľadávky 2 216134,00929,006 93618 764
Krátkodobé záväzky 4 748768,007 0407 4981 625
Krytie dlhovej služby -16,3113,1711,79-4,306,07
Materiál 30,0070,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 97,00159,00243,00224,00132,00
Nákladové úroky v minulom roku 159,00243,00224,00217,00230,00
Náklady na predaný tovar 865,002 3864 9327 5177 904
Neobežný majetok 75 60075 60045 00037 4004 653
Obežný majetok 5 05462 23592 79667 31885 548
Obrat aktív 0,13940,17560,32560,50260,7223
Obrat neobežného majetku 0,14890,32041,041,4915,19
Obrat obežného majetku 2,230,38930,50540,82770,8260
Odpisy 0,00000,00000,00000,00004 549
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00004 549
Osobné náklady 10 9883 73416 12724 7790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 291,00319,00464,00279,00290,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 194,00586,00891,000,00008,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 300,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -494,001 7072 5482 545387,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03480,44950,63780,54470,6827
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,17100,38430,51410,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -4,68-1,200,6599-0,01250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00007,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94585,852,601,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94585,852,601,9513,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -5,26-1,230,6714-0,01250,9451
Pohľadávky z obchodného styku 1 196134,00464,00266,00727,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,922472,1310,499,6754,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,244,49-4,23142,98-1,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -610,55-187,65129,57-3,12505,94
Pridaná hodnota 10 39221 83941 96548 20162 756
Primárna platobná neschopnosť 0,81690,00006,685,310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,503271,809,737,9539,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,611,923,76-11,243,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,611,923,76-11,243,95
Služby 515,002 3864 9187 3157 654
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 777137 989144 041110 86397 823
Spotreba materiálu… 350,000,000014,00202,00250,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 736,000,00002 3040,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 65724 22546 89755 71870 660
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 25724 22546 89755 71870 660
Účtovný cash flow -59 223-29 83631 485-699,0066 784
Úročený dlh 736,000,00002 3040,00000,0000
Úrokové krytie -2,8814,8513,5514,54-30,53
Vlastné imanie 73 390133 868133 17699 94394 579
Všetky záväzky 7 2914 02510 76910 8243 164
Výsledok hospodárenia -182,002 0942 866-963,00-3 748
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -182,002 0942 866-963,00-3 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -494,001 7072 5482 545-4 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7072 5482 5452 820477,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -376,002 2023 0503 034-4 162
Zásoby 30,0070,000,00000,00000,0000
Záväzky 7 2914 02510 76910 8243 164
Záväzky z obchodného styku 977,000,00003 1001 4130,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 677,000,00003 1001 4130,0000
Zisk pred zdanením -376,002 2023 0503 034-4 162
Zmena EBIT -0,11820,71701,010,8924-5,70