CLK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520132012
Aktíva 193 551350 87112 6670,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,001,022,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,70-9,97-0,97790,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10050,20210,98020,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,8849,350,99760,00000,0000
Celkové tržby 170 89742 3605 0000,00000,0000
Celkový dlh 182 726343 9036 3260,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 366-69 495-6 2010,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 36669 4956 2010,00000,0000
Čistý cash flow 18 36669 4956 2010,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8171 587-59,000,00000,0000
Čistý zisk 3 857627,00-1 0190,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 627,00-1 0191 7160,00000,0000
Cudzie zdroje -10 825-6 968-6 3410,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00484,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,41517,7665,260,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,93304,680,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 468,173 023924,690,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 32,41517,7665,260,00000,0000
Doba obratu zásob 444,3914 4960,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 536,7422 5280,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 441,992 963461,800,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 72,2612 9280,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 587-59,002 2000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8171 587-59,000,00000,0000
EBITDA 6 1031 6590,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 1031 6590,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,19930,6049-16,270,00000,0000
Finančná páka 17,8850,352,000,00000,0000
Finančné účty 18 36669 4956 2010,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0559-0,0199-0,50060,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05590,01990,50060,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 9531 587-59,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94410,98010,49940,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 40060 088894,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 182 726343 9036 3260,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 600197 3545 3660,00000,0000
Náklady na predaný tovar 164 39740 2645 0000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 124 2595 5720,00000,00000,0000
Neobežný majetok 10 5000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 183 051350 87112 6670,00000,0000
Obrat aktív 0,77960,12070,39470,00000,0000
Obrat neobežného majetku 14,370,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,82430,12070,39470,00000,0000
Obrat zásob 0,82140,02520,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,0072,0059,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 857627,00-1 0190,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10751,641,240,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12171,641,240,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 20035 3600,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,17380,37681,120,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5894-0,1003-1,020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94410,98010,49940,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,8849,350,99760,00000,0000
Pridaná hodnota -13 5002 0960,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,865,580,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10050,20210,98020,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,94207,300,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,94207,300,00000,00000,0000
Služby 39 52330 6985 0000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 193 551350 87112 6670,00000,0000
Spotreba materiálu… 615,003 9940,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 150 89742 3605 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 150 8976 3000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000036 0605 0000,00000,0000
Účtovný cash flow 18 36669 4956 2010,00000,0000
Vlastné imanie 10 8256 9686 3410,00000,0000
Všetky záväzky 182 726343 9036 3260,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 1031 6590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 1031 6590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 857627,00-1 0190,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 627,00-1 0191 7160,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8171 587-59,000,00000,0000
Zásoby 151 285221 2885 5720,00000,0000
Záväzky 182 726343 9036 3260,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 24 600197 3545 3660,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 8171 587-59,000,00000,0000
Zmena EBIT 3,04-26,90-0,02680,00000,0000