MILVAR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 107 341100 031101 835114 598145 034
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000044 250
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000110,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,13-1,12-1,12-1,15-1,29
Celkové tržby 374 031378 759372 137374 6430,0000
Celkový dlh 956 117934 446922 050858 500652 302
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 845 391861 432838 279768 642584 553
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 9615 7508 26313 7907 132
Čistý cash flow 12 9615 7508 26313 7907 132
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 361-13 241-75 314-116 685-61 634
Čistý zisk -14 361-14 201-76 313-117 645-61 639
Čistý zisk v minulom roku -14 201-76 313-117 645-118 879-92 760
Cudzie zdroje 848 776834 415820 215743 902507 378
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,0737,4934,6741,0527,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,069,976,6512,4610,77
Doba obratu aktív 105,2896,4099,88111,65133,72
Doba obratu pohľadávok 39,0737,4934,6741,0527,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000062,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,1662,4772,0172,4052,65
EBIT v minulom roku -13 241-75 314-116 685-117 919-92 760
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 361-13 241-75 314-116 685-61 634
EBITDA -10 799-10 125-68 740-111 229-50 075
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 799-10 125-68 740-111 229-50 075
Finančné účty 12 9615 7508 26313 7907 132
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,918,348,056,493,50
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,91-8,34-8,05-6,49-3,50
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 312-12 192-73 391-114 434-53 317
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88480,64800,72100,64850,3937
Krátkodobé finančné výpomoci 858 352867 182846 542782 432591 685
Krátkodobé pohľadávky 39 83738 90735 34342 13429 414
Krátkodobé záväzky 94 98064 82573 42074 31657 103
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 77 56451 78958 52061 0950,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-1 7630,0000-10 015
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 111
Nákladové úroky 0,00000,000039,000,00005,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000039,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 240 836264 059312 187362 272332 502
Neobežný majetok 51 51552 56553 61455 53861 127
Obežný majetok 55 82647 46648 22159 06039 657
Obrat aktív 3,473,793,653,272,73
Obrat neobežného majetku 7,227,216,946,756,48
Obrat obežného majetku 6,677,987,726,349,98
Odpisy 1 0491 0491 9242 2528 317
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0491 0491 9242 2528 317
Osobné náklady 142 305123 680128 121122 3860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5132 0674 6513 2053 242
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 312-13 152-74 389-115 393-53 322
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,50-0,4334-2,90-3,05-0,7311
Podiel EBIT k aktívam -0,1338-0,1324-0,7396-1,02-0,4250
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1338-0,1324-0,7396-1,02-0,4253
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,16-0,3761-2,65-2,90-0,7018
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,081,082,149,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92260,92740,46790,10110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91590,91960,46100,09937,62
Pohľadávky z obchodného styku 11 27710 3476 78312 79311 677
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 65,49145,1299,2653,9571,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000211,870,00001 426
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 8,008,678,316,834,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,919,349,057,494,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,13-1,12-1,12-1,15-1,29
Pridaná hodnota 131 297114 70059 95012 37163 392
Primárna platobná neschopnosť 6,885,018,634,780,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1338-0,1420-0,7494-1,03-0,4250
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -88,54-92,29-13,41-7,72-13,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -88,54-92,29-13,41-7,72-13,03
Služby 57 58647 62864 352137 80581 720
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 341100 031101 835114 598145 034
Spotreba materiálu… 183 250216 431247 835224 467250 782
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 858 352867 182846 542782 432591 685
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 372 133378 759372 137374 643395 894
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000750,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 372 133378 759371 387374 643395 894
Účtovný cash flow 12 9615 7508 26313 7907 132
Úročený dlh 858 352867 182846 542782 432591 685
Úrokové krytie 0,00000,0000-1 9310,0000-12 327
Vlastné imanie -848 776-834 415-820 215-743 902-507 378
Všetky záväzky 956 117934 446922 050858 500652 302
Výsledok hospodárenia -11 848-11 174-70 664-113 481-58 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 848-11 174-70 664-113 481-58 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 361-14 201-76 313-117 645-61 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 201-76 313-117 645-118 879-92 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 361-13 241-75 353-116 685-61 639
Zásoby 3 0282 8094 6153 1363 111
Záväzky 956 117934 446922 050858 500652 302
Záväzky z obchodného styku 77 56451 78958 52061 0950,0000
Zisk pred zdanením -14 361-13 241-75 353-116 685-61 639
Zmena EBIT 1,080,17580,64540,98950,6644