DUO MED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 194 668142 884106 859135 349261 650
Bežná likvidita III. stupeň 6,073,332,832,290,1786
Časové rozlíšenie aktív 33 94731 65035 4073 6062 008
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3182-0,43710,2095-1,01-0,5802
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,600,9717-0,35790,91530,0997
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24760,52990,65962,025,93
Celkové tržby 900 075846 375677 182474 0340,0000
Celkový dlh 38 63649 48842 47290 576223 867
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 891-91 247-50 425-63 915-21 921
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 89191 24750 42563 91521 921
Čistý cash flow 49 64440 822-13 49045 40021 921
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 79 67037 18025 8602 86310 810
Čistý zisk 62 63629 00919 6141 2888 826
Čistý zisk v minulom roku 29 00919 6141 2885 702884,00
Cudzie zdroje -156 032-93 396-64 387-44 773-37 783
Daň z príjmov 17 0348 1716 2461 5750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 1716 2461 5751 1190,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 0348 1716 2461 5750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,236,6310,818,550,8292
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,236,6310,818,550,8292
Doba obratu aktív 78,9461,6260,31104,99216,96
Doba obratu pohľadávok 6,236,6310,818,550,8292
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000379,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,5718,1221,2738,48182,37
EBIT v minulom roku 37 18025 8602 8637 0175 850
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 79 67037 18025 8602 86310 810
EBITDA 87 73043 83726 02266 21266 014
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 73043 83726 02266 21266 014
Efektívna daňová sadzba 0,21380,21980,24150,55010,0000
Finančná páka 1,251,531,663,026,93
Finančné účty 140 89191 24750 42563 91521 921
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8015-0,6536-0,6025-0,3308-0,1444
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80150,65360,60250,33080,1444
Hrubá marža 0,35810,31060,24170,67590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 41938 58875 75261 69261 933
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15930,29400,35270,36650,8406
Krátkodobé pohľadávky 15 37415 37419 16311 0261 000,00
Krátkodobé záväzky 31 00942 01137 69049 600219 942
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000033,27
Materiál -1 9211 7821 48635 28014 356
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 984
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000196,004 966
Náklady na predaný tovar 577 746583 496483 095150 143211 514
Neobežný majetok 6 3772 831378,0021 522222 365
Obežný majetok 154 344108 40371 074110 22137 277
Obrat aktív 4,625,926,053,481,68
Obrat neobežného majetku 141,14298,971 71121,861,98
Obrat obežného majetku 5,837,819,104,2711,81
Odpisy 1 7341 3823 03258 79050 524
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 867,00691,001 51629 39550 524
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 867,00691,001 51629 3950,0000
Osobné náklady 232 752215 958138 797283 4280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3115 2494 7184 5204 081
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 13324 09515 81411 3830,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 64 37030 39122 64660 07859 350
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72380,63860,47190,47220,0838
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72210,82150,84800,88460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,221,181,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,211,150,93624,53
Pohľadávky z obchodného styku 15 37415 37419 16311 0261 000,00
Pohotová likvidita II. stupeň 6,133,292,791,580,1133
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,14-2,294,77-0,9862-1,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000011,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19850,34640,39750,66920,8556
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24760,52990,65962,025,93
Pridaná hodnota 322 329262 879163 674320 391228 678
Primárna platobná neschopnosť 0,20381,570,82521,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,542,171,341,290,0997
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44041,131,631,373,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44041,131,631,373,39
Služby 450 127486 109333 23379 54876 243
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 194 668142 884106 859135 349261 650
Spotreba materiálu… 127 61997 387149 86270 595135 271
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 900 075846 375673 993470 534440 192
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000027 2240,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 900 075846 375646 769470 534440 192
Účtovný cash flow 49 64440 822-13 49045 40021 921
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00005,45
Vlastné imanie 156 03293 39664 38744 77337 783
Všetky záväzky 38 63649 48842 47290 576223 867
Výsledok hospodárenia 85 99642 45530 5867 42215 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 99642 45530 5867 42215 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 62 63629 00919 6141 2888 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 00919 6141 2885 702884,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 67037 18025 8602 8639 409
Zásoby -1 9211 7821 48635 28014 356
Záväzky 38 63649 48842 47290 576223 867
Záväzky z obchodného styku 3 13324 09515 81411 3830,0000
Zisk pred zdanením 79 67037 18025 8602 8639 409
Zmena EBIT 2,141,449,030,40801,85
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000019 6280,00000,0000