DUO MED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 325 322194 668142 884106 859135 349
Bežná likvidita III. stupeň 6,016,073,332,832,29
Časové rozlíšenie aktív 46 78333 94731 65035 4073 606
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2002-0,3182-0,43710,2095-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,361,600,9717-0,35790,9153
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17030,24760,52990,65962,02
Celkové tržby 1 126 956900 075846 375677 182474 034
Celkový dlh 47 33138 63649 48842 47290 576
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -196 539-140 891-91 247-50 425-63 915
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 196 539140 89191 24750 42563 915
Čistý cash flow 55 64849 64440 822-13 49045 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 155 48479 67037 18025 8602 863
Čistý zisk 121 95962 63629 00919 6141 288
Čistý zisk v minulom roku 62 63629 00919 6141 2885 702
Cudzie zdroje -277 991-156 032-93 396-64 387-44 773
Daň z príjmov 33 52517 0348 1716 2461 575
Daň z príjmov v minulom roku 17 0348 1716 2461 5751 119
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 52517 0348 1716 2461 575
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00006,236,6310,818,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00006,236,6310,818,55
Doba obratu aktív 105,3778,9461,6260,31104,99
Doba obratu pohľadávok 0,00006,236,6310,818,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,2412,5718,1221,2738,48
EBIT v minulom roku 79 67037 18025 8602 8637 017
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 155 48479 67037 18025 8602 863
EBITDA 167 30187 73043 83726 02266 212
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 167 30187 73043 83726 02266 212
Efektívna daňová sadzba 0,21560,21380,21980,24150,5501
Finančná páka 1,171,251,531,663,02
Finančné účty 196 539140 89191 24750 42563 915
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8545-0,8015-0,6536-0,6025-0,3308
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85450,80150,65360,60250,3308
Hrubá marža 0,39260,35810,31060,24170,6759
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 161 38981 41938 58875 75261 692
Krátkodobé pohľadávky 0,000015 37415 37419 16311 026
Krátkodobé záväzky 40 88331 00942 01137 69049 600
Materiál 2 572-1 9211 7821 48635 280
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000196,00
Náklady na predaný tovar 684 486577 746583 496483 095150 143
Neobežný majetok 79 4286 3772 831378,0021 522
Obežný majetok 199 111154 344108 40371 074110 221
Obrat aktív 3,464,625,926,053,48
Obrat neobežného majetku 14,19141,14298,971 71121,86
Obrat obežného majetku 5,665,837,819,104,27
Odpisy 5 8981 7341 3823 03258 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 949867,00691,001 51629 395
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 949867,00691,001 51629 395
Osobné náklady 272 319232 752215 958138 797283 428
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9126 3115 2494 7184 520
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 0933 13324 09515 81411 383
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 127 85764 37030 39122 64660 078
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54660,48680,36860,37390,0334
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60410,72380,63860,47190,4722
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61550,72210,82150,84800,8846
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,621,381,221,181,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,591,371,211,150,9362
Pohľadávky z obchodného styku 0,000015 37415 37419 16311 026
Pohotová likvidita II. stupeň 5,956,133,292,791,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,00-3,14-2,294,77-0,9862
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14550,19850,34640,39750,6692
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17030,24760,52990,65962,02
Pridaná hodnota 442 470322 329262 879163 674320 391
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,20381,570,82521,03
Rýchla likvidita I. stupeň 4,814,542,171,341,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,28290,44041,131,631,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,28290,44041,131,631,37
Služby 521 879450 127486 109333 23379 548
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 325 322194 668142 884106 859135 349
Spotreba materiálu… 162 607127 61997 387149 86270 595
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 126 956900 075846 375673 993470 534
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000027 2240,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 126 956900 075846 375646 769470 534
Účtovný cash flow 55 64849 64440 822-13 49045 400
Vlastné imanie 277 991156 03293 39664 38744 773
Všetky záväzky 47 33138 63649 48842 47290 576
Výsledok hospodárenia 161 40385 99642 45530 5867 422
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 161 40385 99642 45530 5867 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 121 95962 63629 00919 6141 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 63629 00919 6141 2885 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 155 48479 67037 18025 8602 863
Zásoby 2 572-1 9211 7821 48635 280
Záväzky 47 33138 63649 48842 47290 576
Záväzky z obchodného styku 5 0933 13324 09515 81411 383
Zisk pred zdanením 155 48479 67037 18025 8602 863
Zmena EBIT 1,952,141,449,030,4080
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000019 6280,0000