Hydro Building Systems, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320112010
Aktíva 11 3446 4790,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 25,786,750,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,51-0,98650,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 000360,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 440,00960,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 344-6 4490,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,8975-2,610,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3446 4490,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 105-947,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 82520,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 5 385-941,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -941,00-940,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -10 904-5 5190,00000,00000,0000
Daň z príjmov 440,00961,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 440,00961,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000030,420,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00006 5690,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000030,420,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000973,330,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 20,0020,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 82520,000,00000,00000,0000
EBITDA 6 000210,000,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,58330,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 000210,000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,075548,050,00000,00000,0000
Finančná páka 1,041,170,00000,00000,0000
Finančné účty 5 3446 4490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9612-0,85180,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96120,85180,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,00000,58330,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 82419,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 00030,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 440,00960,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000150,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 3446 4790,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 176,00191,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 385-941,000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,51350,00310,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51350,00310,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,53420,00360,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47110,99540,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1842-2,630,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-2,630,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 25,786,750,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,875,830,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000210,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,156,720,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,07334,570,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,07334,570,00000,00000,0000
Služby 0,0000150,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 3446 4790,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000360,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000360,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 105-947,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 9045 5190,00000,00000,0000
Všetky záväzky 440,00960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 000210,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 000210,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 385-941,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -941,00-940,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 82520,000,00000,00000,0000
Záväzky 440,00960,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 82520,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 291,251,00000,00000,00000,0000