PEDODATA, spol. s r.o. „v likvidácii“

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 0,0000410,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,930,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000850,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00001 0660,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-440,001 0660,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -440,00-480,00856,000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000440,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000440,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 440,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000440,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000856,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00001 0660,00000,0000
EBITDA 0,00000,00001 1410,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00001 1410,00000,0000
Finančná páka 0,0000-0,93180,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00001,070,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-1,070,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00001 0660,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00002,070,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000410,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000850,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00004 0840,00000,0000
Obežný majetok 0,0000410,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000075,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-440,001 0660,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00001,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00002,070,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,930,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00001 1410,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-1,070,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00001,00000,00000,00000,0000
Služby 0,00000,00002 3750,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000410,000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 7090,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00005 2250,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00005 2250,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-440,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000850,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00001 1410,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00001 1410,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-440,001 0660,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -440,00-480,00856,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00001 0660,00000,0000
Záväzky 0,0000850,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00001 0660,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,250,00000,0000