SKK GROUP IZOPAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014
Aktíva 6 6396 6390,0000
Celkový dlh 1 9071 371480,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -56,00-411,000,0000
Čistý zisk -536,00-891,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku -891,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -4 732-5 268-6 159
Daň z príjmov 480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 6 6396 6390,0000
EBIT v minulom roku -411,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -56,00-411,000,0000
EBITDA -56,00-411,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -56,00-411,000,0000
Efektívna daňová sadzba -8,57-1,170,0000
Finančná páka 1,401,260,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7128-0,79350,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71280,79350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -56,00-411,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 9071 371480,00
Náklady na predaný tovar 56,00290,000,0000
Obežný majetok 6 6396 6390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -536,00-891,00-480,00
Pridaná hodnota -56,00-290,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -34,05-3,340,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -34,05-3,340,0000
Služby 56,00290,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6396 6396 639
Vlastné imanie 4 7325 2686 159
Všetky záväzky 1 9071 371480,00
Výsledok hospodárenia -56,00-411,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -56,00-411,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -536,00-891,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -891,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -56,00-411,000,0000
Záväzky 1 9071 371480,00
Zisk pred zdanením -56,00-411,000,0000