SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 421 076 4291 425 712 1231 420 830 4691 421 695 2951 229 302 381
Aktivácia 8 214 6209 253 7395 492 7287 174 1587 404 479
Bankové úvery 21 545 13519 995 02222 049 70321 151 375221 244
Bežné bankové úvery 731 889870,00870,007 759 317221 244
Časové rozlíšenie aktív 193 5252 842 096419 355360 779774 238
Časové rozlíšenie pasív 282 201 195285 227 372281 513 643282 219 983226 951 751
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11840,23470,33400,03910,6915
Celkové tržby 115 521 051127 632 784107 369 709111 151 4270,0000
Celkový dlh 231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936163 529 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 338 192-6 774 613830 5266 758 025-25 852 524
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 883 32726 769 63521 219 17714 393 35026 073 768
Čistý cash flow 5 113 6925 550 4586 825 827858 82326 073 768
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 334 346-4 612 801-3 789 259-4 341 8272 313 906
Čistý zisk -28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 4792 156 836
Čistý zisk v minulom roku -7 515 958-7 990 371-4 509 479-21 306 823-18 228 135
Cudzie zdroje -907 307 207-936 352 546-940 338 856-955 161 376-838 821 379
Daň z príjmov 5 365 9232 715 5454 017 25254 5890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 715 5454 017 25254 5895 636 6590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 365 9232 715 5454 017 25254 5890,0000
Dlhodobé bankové úvery 20 813 24619 994 15222 048 83313 392 0580,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 19912 71014 92318 09622 322
Dlhodobý dlh 20 813 24619 994 15222 048 83313 392 0580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,55117,96130,88187,12141,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,8182,1094,0594,1151,40
Doba obratu aktív 7 8857 2436 7357 2895 587
Doba obratu pohľadávok 105,62118,02130,95187,21141,64
Doba obratu zásob 351 2282 132 729113 177155 76932 466
Doba splácania záväzkov 4 029 60513 219 912602 893910 616395,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 239,69120,1596,87112,73171,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 456 9175 341 030234 363451 3180,0000
EBIT v minulom roku -4 612 801-3 789 259-4 341 827-15 537 137-17 597 360
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 334 346-4 612 801-3 789 259-4 341 8272 313 906
EBITDA 33 800 88851 755 11348 688 50037 465 83229 475 576
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 800 88851 755 11348 688 50037 465 83229 475 576
Efektívna daňová sadzba -0,2283-0,5657-1,01-0,01230,0000
Finančná páka 1,571,521,511,491,47
Finančné účty 31 883 32726 769 63521 219 17714 393 35026 073 768
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6385-0,6568-0,6618-0,6718-0,6824
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63850,65680,66180,67180,6824
Hrubá marža 0,28050,35170,53450,44650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 033 75153 673 93950 633 00339 452 50629 458 620
Krátkodobé pohľadávky 19 023 42423 219 09227 611 92536 496 44431 143 817
Krátkodobé záväzky 43 199 57823 650 96620 435 59821 987 00637 705 939
Materiál 3 595 3373 559 6823 622 9653 535 0703 185 188
Nákladové úroky 170 307187 612183 860113 063157 070
Nákladové úroky v minulom roku 187 612183 860113 063133 027630 775
Náklady na predaný tovar 33 226 25526 956 86819 613 59021 555 93927 618 522
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 913653,0012 3728 81342 322
Neobežný majetok 1 366 198 5931 369 053 0501 367 728 8701 366 665 5481 167 523 808
Obežný majetok 54 684 31153 816 97752 682 24454 668 96861 004 335
Obrat obežného majetku 1,201,341,461,301,32
Odpisy 58 841 33357 123 44053 339 61042 623 02021 437 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 371 80228 642 34926 522 87121 311 99321 437 452
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 469 53128 481 09126 816 73921 311 0270,0000
Osobné náklady 57 706 31557 019 31252 708 54747 851 4440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 24 23522 71945 80123 23817 469
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 204,0083,00234,00476,00513,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 618 9519 555 3237 943 95410 897 1660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 970 75749 607 48245 349 23938 113 54123 594 288
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,781,270,91840,96410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8 28168 7484 6395 6321,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,56160,78731,091,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,27800,39330,54120,54862,46
Pohľadávky z obchodného styku 11 500 11916 160 53519 840 76518 356 47011 309 476
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -177,43-168,70-137,76-1 112-32,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 30,0329,5837,137,60166,00
Pridaná hodnota 32 405 29244 892 35457 390 47349 630 81252 695 939
Primárna platobná neschopnosť 1,360,59130,40040,59360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,853,944,094,925,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,853,944,094,925,55
Služby 28 004 18422 001 60913 321 98916 311 57818 898 055
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 421 076 4291 425 712 1231 420 830 4691 421 695 2951 229 302 381
Spotreba materiálu… 13 312 36314 247 92611 757 70112 266 56415 815 253
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 545 13519 995 02222 049 70321 151 375221 244
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 914 13972 819 73077 997 18872 197 12080 314 461
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 128 447970 731995 0351 004 7180,0000
Tržby z predaja tovaru 54 071672,0018 36515 79274 059
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 731 62171 848 32776 983 78871 176 61080 240 402
Účtovný cash flow 5 113 6925 550 4586 825 827858 82326 073 768
Úročený dlh 21 545 13519 995 02222 049 70321 151 375221 244
Úrokové krytie -137,01-24,59-20,61-38,4014,73
Vlastné imanie 907 307 207936 352 546940 338 856955 161 376838 821 379
Všetky záväzky 231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936163 529 251
Výnosy budúcich období dlhodobé 275 520 586276 586 769273 655 079278 793 724224 461 033
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 679 1367 747 5527 633 4003 424 4942 472 753
Výsledok hospodárenia -23 319 227-4 598 453-3 750 390-4 326 4737 932 701
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 319 227-4 598 453-3 750 390-4 326 4737 932 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 4792 156 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 515 958-7 990 371-4 509 479-21 306 823-18 228 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23 504 653-4 800 413-3 973 119-4 454 8907 774 487
Zásoby 3 765 3613 815 5403 836 2193 761 0783 764 428
Záväzky 231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936163 529 251
Záväzky z obchodného styku 15 618 9519 555 3237 943 95410 897 1660,0000
Zisk pred zdanením -23 504 653-4 800 413-3 973 119-4 454 8907 774 487
Zmena EBIT 5,061,220,87270,2794-0,1315
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -120 41539 581-14 256-143 142-267 371
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -120 41539 581-14 256-143 142-267 371
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 407 229200 85794 315174 003105 423
Účtovné závierky