POLYSAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 67452 195211 273263 426116 374
Bežná likvidita III. stupeň 6,449,098,2253,492,04
Časové rozlíšenie aktív 445,00469,00463,00225,00385,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01710,0435-2,343,1114,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51411,17-22,3747,051,67
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,68-2,22-8,35-11,90-106,03
Celkové tržby 19 38919 66427 69914 1940,0000
Celkový dlh 80 58995 090240 000287 587117 482
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 134-13 455-11 591-78 870-15 987
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2589-0,7205-0,1648-0,49760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 63413 45511 59178 87015 987
Čistý cash flow -821,001 864-67 27975 03815 987
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 020-13 208-3 606-6 103-9 096
Čistý zisk -5 020-14 168-4 566-7 063-14 196
Čistý zisk v minulom roku -14 168-4 566-7 063-15 990-12 515
Cudzie zdroje 47 91542 89528 72724 1611 108
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,945,38190,52151,7764,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,940,5754190,52151,7764,81
Doba obratu aktív 615,09968,843 2616 7742 615
Doba obratu pohľadávok 1,945,38190,52151,7764,81
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000646,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,0629,6646,4241,02215,74
EBIT v minulom roku -13 208-3 606-6 103-10 530-7 820
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 020-13 208-3 606-6 103-9 096
EBITDA 32 05839 68042 08127 94310 570
EBITDA marža 1,652,021,521,970,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 05839 68042 08127 94310 570
Finančná páka -0,6819-1,22-7,35-10,90-105,03
Finančné účty 12 63413 45511 59178 87015 987
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,470,82180,13600,09170,0095
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,47-0,8218-0,1360-0,0917-0,0095
Hrubá marža 0,80830,68440,59700,66230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 96039 59748 89727 74110 481
Krátkodobé finančné výpomoci 500,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 103,00290,0012 3455 9022 884
Krátkodobé záväzky 1 5971 5983 0081 5959 600
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00002,07
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00005 100
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00004 5004 695
Náklady na predaný tovar 3 7166 2067 1154 7945 416
Neobežný majetok 19 17737 666186 559178 11496 803
Obežný majetok 13 05214 06024 25185 08719 186
Obrat aktív 0,59340,37670,11190,05390,1396
Obrat neobežného majetku 1,010,52210,12680,07970,1678
Obrat obežného majetku 1,491,400,97530,16680,8466
Odpisy 36 98056 85453 90439 15419 577
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 49028 42726 95219 57719 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 49028 42726 95219 5770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0083,00184,00202,0089,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 505,00527,00400,00407,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 96042 68649 33832 0915 381
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10590,33030,15890,292312,81
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,04230,0948-2,435,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,42380,23670,30680,24010,5530
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,04230,0948-2,845,290,9843
Pohľadávky z obchodného styku 103,0031,0012 3455 9022 884
Pohotová likvidita II. stupeň 6,298,898,1153,292,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -58,3623,01-0,42700,32200,0693
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,471,821,141,091,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,68-2,22-8,35-11,90-106,03
Pridaná hodnota 15 67313 45816 5369 40010 826
Primárna platobná neschopnosť 4,9017,000,03240,06900,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10480,33030,15890,292312,81
Rýchla likvidita I. stupeň 6,028,423,8549,451,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,512,405,7010,2911,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,512,405,7010,2911,11
Služby 1 6472 6284 6232 0402 072
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 67452 195211 273263 426116 374
Spotreba materiálu… 2 0693 5782 4922 7543 344
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 38919 66427 15114 19416 242
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 38919 66423 65114 19416 242
Účtovný cash flow -821,001 864-67 27975 03815 987
Úročený dlh 500,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-1,78
Vlastné imanie -47 915-42 895-28 727-24 161-1 108
Všetky záväzky 80 58995 090240 000287 587117 482
Výsledok hospodárenia -4 922-17 174-8 323-11 211-9 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 922-17 174-8 323-11 211-9 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 020-14 168-4 566-7 063-14 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 168-4 566-7 063-15 990-12 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 020-13 208-3 606-6 103-14 196
Zásoby 315,00315,00315,00315,00315,00
Záväzky 80 58995 090240 000287 587117 482
Záväzky z obchodného styku 505,00527,00400,00407,000,0000
Zisk pred zdanením -5 020-13 208-3 606-6 103-14 196
Zmena EBIT 0,38013,660,59090,57961,16