PERTEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 621 961566 812622 843638 5430,0000
Bankové úvery 23 86062 75855 1702 7950,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,47500,51740,44580,65270,0000
Bežné bankové úvery 23 86062 75855 1702 7950,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 050258,0062 80763 7230,0000
Časové rozlíšenie pasív 100,001 5090,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89320,69140,88050,93970,0000
Celkové tržby 165 645273 204411 536367 6360,0000
Celkový dlh 293 387231 074291 636309 3460,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 57459 84578 77943 0040,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2862 913-23 609-16 4630,0000
Čistý cash flow 373,0026 522-7 146-52 2330,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 2258 3189 87615 2290,0000
Čistý zisk -5 6123 5363 7199 4860,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 5363 7199 4863 6370,0000
Cudzie zdroje -328 474-334 229-331 207-329 1970,0000
Daň z príjmov 38,00960,001 049960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 049960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38,00960,001 049960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 275,03122,8228,4646,190,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,0628,2128,4646,090,0000
Doba obratu aktív 2 107857,35564,65641,830,0000
Doba obratu pohľadávok 275,03122,8228,4646,190,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00009 1600,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000036 8880,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 909,39252,98211,18276,120,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00007 0210,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 3189 87615 22914 6800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 2258 3189 87615 2290,0000
EBITDA 68 82163 19367 76747 5470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 82163 19367 76747 5470,0000
Finančná páka 1,891,701,881,940,0000
Finančné účty 3 2862 913-23 609-16 4630,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5281-0,5897-0,5318-0,51550,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52810,58970,53180,51550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 155 237116 66359 30741 1580,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000023 7460,0000
Krátkodobé pohľadávky 81 18481 19831 39745 9540,0000
Krátkodobé záväzky 268 437167 254232 948274 7040,0000
Krytie dlhovej služby 29,3016,5313,279,940,0000
Materiál 36 42325 66957 846103 4120,0000
Nákladové úroky 2 3493 8225 1084 7830,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 8225 1084 7838 1630,0000
Náklady na predaný tovar 74 191187 879345 619307 0970,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 3050,00000,0000
Neobežný majetok 483 080447 024494 402441 9170,0000
Obežný majetok 137 831119 53065 634132 9030,0000
Obrat aktív 0,17320,42570,64640,56870,0000
Obrat neobežného majetku 0,22300,53980,81430,82170,0000
Obrat obežného majetku 0,78172,026,132,730,0000
Odpisy 74 52068 69049 89225 9080,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 26034 34524 94612 9540,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 26034 34524 94612 9540,0000
Osobné náklady 8 31610 57215 53421 4980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 1273 4068 4606 3890,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 27,003 4760,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 47 59418 9540,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 90872 22653 61135 3940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000024,730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,035,053,672,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40500,67410,87111,180,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 48318 64931 39745 8580,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -880,63-12,6046,356,300,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,15886,94-1,40-10,920,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89320,69140,88050,93970,0000
Pridaná hodnota 33 55153 43156 99556 0360,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,291,021,412,180,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,263,664,306,510,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,263,664,306,510,0000
Služby 16 40847 51568 37068 7010,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 621 961566 812622 843638 5430,0000
Spotreba materiálu… 57 783140 364274 944238 3960,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 86062 75855 17026 5410,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 155 000268 010402 614363 1330,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 47 25826 7000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 5590,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 107 742241 310398 055363 1330,0000
Účtovný cash flow 373,0026 522-7 146-52 2330,0000
Úročený dlh 23 86062 75855 17026 5410,0000
Úrokové krytie -1,372,181,933,180,0000
Vlastné imanie 328 474334 229331 207329 1970,0000
Všetky záväzky 293 387231 074291 636309 3460,0000
Výsledok hospodárenia 4 8838 17217 87521 6390,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8838 17217 87521 6390,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 6123 5363 7199 4860,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5363 7199 4863 6370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 5744 4964 76810 4460,0000
Zásoby 53 36135 41957 846103 4120,0000
Záväzky 293 387231 074291 636309 3460,0000
Záväzky z obchodného styku 47 59418 95444 340100 0320,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000044 340100 0320,0000
Zisk pred zdanením -5 5744 4964 76810 4460,0000
Zmena EBIT -0,38770,84220,64851,040,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 36 67613 0310,00000,00000,0000