COMPTEL SK GELNICA, s.r.o.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!