ZSNP RECYKLING, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 471 1061 368 6541 351 6811 600 6151 515 447
Aktivácia 20 07719 44420 28216 50418 306
Bankové úvery 0,00000,000022 21852 01429 796
Bežná likvidita III. stupeň 3,752,661,882,021,68
Bežné bankové úvery 0,00000,000022 21829 79629 796
Časové rozlíšenie aktív 1 8063 7793 7293 1643 200
Časové rozlíšenie pasív 107 930138 127160 772178 527191 472
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,340,7522-0,99795,335,64
Celkové tržby 672 420483 901279 605211 5210,0000
Celkový dlh 171 615125 739131 87999 867178 173
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -202 256-89 008-37 672-51 435-59 812
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 202 25689 00859 898103 50589 608
Čistý cash flow 113 24829 110-43 60756 02089 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 98 61568 268-45 770-41 296-28 783
Čistý zisk 86 77345 758-48 515-41 796-31 530
Čistý zisk v minulom roku 45 758-48 515-41 7963 540-66 344
Cudzie zdroje -1 191 561-1 104 788-1 059 030-1 322 221-1 145 802
Daň z príjmov 11 84222 3241 968-882,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 22 3241 968-882,00-8 7620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 84222 3241 968-882,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000022 2180,0000
Dlhodobé pohľadávky 18 77118 77119 4610,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000022 2180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 324,86225,16504,16757,43377,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 278,5320,0157,27260,46119,01
Doba obratu aktív 1 1091 1322 4363 8522 184
Doba obratu pohľadávok 339,01240,68539,23757,43377,47
Doba obratu zásob 138,21167,01517,81437,11650,86
Doba splácania záväzkov 134,4661,34274,19222,2068,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,6432,0178,7425,2722,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,5948,22216,4066,630,0000
EBIT v minulom roku 68 268-45 770-41 296-3 086-62 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 98 61568 268-45 770-41 296-28 783
EBITDA 129 267126 562106 722148 126122 161
EBITDA marža 0,19220,26150,38170,70030,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 129 267126 562106 722148 126122 161
Finančná páka 1,231,241,281,211,32
Finančné účty 202 25689 00859 898103 50589 608
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8100-0,8072-0,7835-0,8261-0,7561
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81000,80720,78350,82610,7561
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 400 448125 708156 227171 831121 969
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00008,0056,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 430 882272 221279 804314 737261 965
Krátkodobé záväzky 84 40538 69843 69910 50215 895
Krytie dlhovej služby 1,200,91500,66060,82330,6290
Materiál 1 1401 0392 2958 4404 973
Nákladové úroky 0,0000186,00777,001 3822 747
Nákladové úroky v minulom roku 186,00777,001 3822 1363 850
Náklady na predaný tovar 326 413294 426166 63364 72966 211
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 229 115230 26058 17117 25124 860
Neobežný majetok 730 633879 514906 2651 158 5501 116 344
Obežný majetok 738 667485 361441 687438 901395 903
Obrat neobežného majetku 0,66260,50170,22350,13090,2269
Obrat obežného majetku 0,65540,90920,45860,34560,6398
Obrat zásob 2,642,190,70490,83500,5608
Odpisy 31 58053 502177 836197 246153 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 79026 75188 91898 623153 678
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 79026 75188 91898 6230,0000
Osobné náklady 60 22150 99540 75746 4040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 509,00854,00415,00295,00192,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 50629 45733 9032 9840,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 118 35399 260129 321155 450122 148
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38180,34721,130,53370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,68840,63780,61785,042,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,622,880,88171,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,721,410,16440,35681,22
Pohľadávky z obchodného styku 369 43024 19131 784108 22882 595
Pohotová likvidita II. stupeň 3,302,061,511,931,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,52-37,9524,29-23,60-12,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000156,51-56,1240,5432,62
Pridaná hodnota 157 714146 86635 93786 941187 101
Primárna platobná neschopnosť 0,18281,261,090,02910,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,050,50340,26420,47290,3778
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,330,99351,240,67421,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,330,99351,240,67421,46
Služby 99 98668 688102 16237 98834 180
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 471 1061 368 6541 351 6811 600 6151 515 447
Spotreba materiálu… 17 74914 92226 58225 99425 477
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000022 22652 07029 796
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 619 972441 292227 530163 670253 312
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 135 8450,000024 96012 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 394 517332 470133 25962 087124 795
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 610108 82269 31189 583128 517
Účtovný cash flow 113 24829 110-43 60756 02089 608
Úročený dlh 0,00000,000022 22652 07029 796
Úrokové krytie 0,0000367,03-58,91-29,88-10,48
Vlastné imanie 1 191 5611 104 7881 059 0301 322 2211 145 802
Všetky záväzky 171 615125 739131 87999 867178 173
Výnosy budúcich období dlhodobé 107 930115 888138 533156 288138 808
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000022 23922 23922 23952 664
Výsledok hospodárenia 100 44273 060-46 154-41 250-32 093
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100 44273 060-46 154-41 250-32 093
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 86 77345 758-48 515-41 796-31 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 758-48 515-41 7963 540-66 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 98 61568 082-46 547-42 678-34 979
Zásoby 86 758105 36182 52420 65944 330
Záväzky 171 615125 739131 87999 867178 173
Záväzky z obchodného styku 67 53430 42034 4893 1490,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 28,00963,00586,00165,000,0000
Zisk pred zdanením 98 61568 082-46 547-42 678-34 979
Zmena EBIT 1,44-1,491,1113,380,4606
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 360,000,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 360,000,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 133 0900,00000,00004 130576,00